Recomanacions

Comprova que la connexió és correcta i fiable.

Comprova que la càmera ofereix una imatge clara.

Comprova que el dispositiu està carregat de bateria o connectat.

Assegura’t que el so és correcte i que el professional pot escoltar-lo correctament. Utilitza auriculars si en té.

Sigues puntual i estigui preparat quan sigui l’hora de la cita.

Elabora una llista amb les qüestions que vulgui preguntar-li al professional.

Pot estar acompanyat per un familiar mentre realitzi la consulta telemàtica.

Tingui paper i bolígraf a mà per prendre notes durant la trucada.

Si prens medicació, tingues a mà el llistat de la medicació actual.

Pregunti qualsevol dubte al professional abans que acabi la trucada.