TREBALL AMB LA COMUNITAT

 

 

El programa d’exercici físic “Anem a caminar “ va dirigit específicament a la població amb alguna patologia de risc (grups de persones amb factors de risc com: obesitat, HTA, diabetis, dislipèmies i altres), tot i que és una activitat beneficiosa per a tothom, el programa d’exercici moderat regular consisteix en caminar durant 1 hora. Aquestes sortides es faran dos cops a la setmana, en torn de matí i tarda. Els participants només necessiten portar roba còmoda i sabates adequades. Metges, infermeres i administratius participaran al principi fins que es formin grups autònoms.  El primer dia es passarà un qüestionari de qualitat de vida que es tornarà a passar als pacients als 6 mesos de programa. Estan exclosos de participar en aquest programa els individus amb episodi de cardiopatia isquèmica recent, persones amb malaltia intercurrent en fase aguda que recomani repòs (immobilització d’extremitats) que, posteriorment, es podran incorporar al grup, persones amb brot d’artrosi que limiti la deambulació i persones amb malaltia pulmonar o cardíaca amb dispnea a mitjans i moderats esforços.

Com a objectius generals, amb aquesta activitat es busca promoure l’hàbit saludable de l’exercici físic entre la població. Específicament, la inclusió d’aquest programa  pretén aconseguir una millora de determinats paràmetres clínics: pes, TA, glucèmies, colesterol, etc., de la població , agrupar a persones amb determinats factors de risc per fomentar grups d’autoajuda, i ajudar a crear l’hàbit de l’exercici com una necessitat per millorar les seves patologies.

L’experiència que aquest programa ha donat indica que gràcies a aquestes sortides a caminar la població participant del barri ha millorat notablement el seu estat de salut, amb clars exemples de disminució de pes i del nivell de colesterol i amb millores en l’estat anímic de persones que estaven deprimides. A més, s’han format grups autònoms amb líders que estimulen a la gent del barri a anar a caminar totes les setmanes de l’any.

Centres que col·laboren

 • Consultori de la Secuita
 • CAP Sant Pere - Reus 1
 • CAP Llibertat
 • CAP Falset
 • CAP Sant Pere - Reus 2
 • CAP Horts de Miró
 • CAP Les Borges del Camp
 • CAP Torreforta-La Granja
 • CAP Sant Salvador
 • CAP Valls
 • CAP Tarraco

 

L'Àmbit d'Atenció Primària de Barcelona Ciutat de l'Institut Català de la Salut (ICS) va posar en marxa el mes de setembre de 2006 i per primera vegada a l'Estat espanyol el Programa Pacient Expert. El projecte, que es va iniciar al CAP Roquetes amb un grup de persones afectades d'insuficiència cardíaca, es basa en experiències prèvies desenvolupades en altres països, com la Gran Bretanya, que han demostrat evidències científiques d'efectes positius per a la salut.

Vuit mesos després d'aquesta primera experiència, i tenint en compte els bons resultats obtinguts pel que fa al grau de satisfacció dels participants, l'ICS ha decidit estendre durant aquest any la figura del pacient expert en insuficiència cardíaca.

Es coneix com a pacient expert aquella persona afectada per una malaltia crònica que és capaç de responsabilitzar-se de la pròpia malaltia i autocuidar-se sabent identificar els símptomes, responent davant d’ells, i adquirint eines que l’ajudin a gestionar l’impacte físic, emocional i social de la patologia, millorant així la seva qualitat de vida.

A través de la figura d’aquest malalt especialment ben preparat, el Programa Pacient Expert de l’ICS neix amb la finalitat d’incidir en la millora de la qualitat de vida d’altres afectats per una malaltia crònica i la dels seus familiars, compartint amb ells les decisions a prendre i com una part més del procés assistencial.

Aquest grup d’afectats està conduït per un pacient expert escollit mitjançant un procés que inclou una primera sessió informativa general i posteriors entrevistes personals amb els millors candidats identificats. Abans de cada trobada amb el grup, aquest pacient expert rep una formació específica sobre els continguts de la sessió a càrrec dels professionals sanitaris.

El programa consta d’una sessió setmanals d’una hora i mitja de durada al llarg de tres mesos. Les sessions inclouen una part teòrica i una altra de pràctica, i el nombre de participants és d’entre 8 i 12 a fi de garantir una comunicació fluïda i efectiva.

A diferència dels grups d’educació sanitària en què l’educador és un professional sanitari, en aquest cas qui condueix aquestes sessions és el pacient expert. El professional (metge, infermera o treballador social) només té un paper d’observador, que pot ser de reconductor en cas que sigui necessari. Després de cada trobada, el professional sanitari analitza conjuntament amb el pacient expert el desenvolupament de la sessió.

Un dels avantatges d’aquest model és que el conductor ha experimentat en primera persona els símptomes i els problemes que es tracten i és, per tant, qui més adequadament en pot parlar a d’altres persones que han patit les mateixes experiències. En aquests grups, són els mateixos pacients els que porten la iniciativa de la seva formació i els que decideixen en cada moment cap a on cal avançar.

El Programa Pacient Expert de l’ICS se situa en el marc de la progressiva transició d’una educació sanitària molt depenent del professional i amb un cert caràcter paternalista, cap a una altra en què el pacient és més autònom, en un context social on els malalts cada dia tenen més accés a tota mena d’informacions i poden decidir per ells mateixos.

Centres que col·laboren

 • CAP Jaume I

 

 

La Unitat de Rehabilitació d’Atenció Primària amplia les prestacions desenvolupant l’atenció domiciliària.

L’augment de recursos s’emmarca en l’acord promogut pel Departament de Salut entre l’Institut Català de la Salut (ICS) i Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GiPSS), dins del Pla Estratègic de Rehabilitació de Catalunya.

L’objectiu de la Rehabilitació Domiciliària és portar al domicili del malalt que no es pugui desplaçar, o que l’equip sanitari consideri adient, els tractaments possibles i necessaris per a la seva recuperació funcional i integració a l’entorn.

La Unitat de Rehabilitació i Fisioteràpia de l’Atenció Primària de l’Institut Català de la Salut Camp de Tarragona cobreix totes les Àrees Bàsiques (ABS) de l’Àmbit de Gestió de Tarragona i Reus, amb una població d'aproximadament 300.000 persones.

 

 

El Programa Salut i Escola és un programa impulsat pels Departaments de Salut i d’Educació.

El Programa és comunitari, per la qual cosa requereix la cooperació i la intervenció coordinada dels diferents sectors, de serveis de salut i comunitaris implicats en el territori: el propi medi educatiu, els ajuntaments, l’atenció primària de salut i els serveis comunitaris de suport (CSMIJ, ASSIR, EAP, ...).

Moltes de les accions que es duen a terme es fan amb la cooperació i participació dels centres educatius, els serveis de salut i serveis comunitaris presents en el territori i que en molts casos ja estaven desenvolupant activitats en els centres educatius. En aquest sentit, una de les finalitats del Programa ha estat coordinar totes aquestes actuacions en el territori, integrant-les en un únic projecte.

L’objectiu d’aquest projecte és el de millorar la salut dels adolescents a través d’accions de prevenció de la salut, prevenció de les situacions de risc, actuació davant de situacions relacionades preferentment amb salut mental, salut afectiva i sexual, el consum de tabac, alcohol i drogues, així com els trastorns alimentaris.

Es tracta d’un programa destinat prioritàriament a tota la població adolescent dels centres de segon cicle d’ESO (tan públics com concertats).

Per una banda, el/la professional d’infermeria d’atenció primària atén tots els joves que vulguin informació de salut, en una consulta oberta en un espai confidencial i funcional, 1 o 2 hores per setmana a cada centre educatiu. Per l’altra, incentiva, coordina i dóna suport en les activitats de promoció de la salut.

Centres que col·laboren

 • CAP Sant Pere - Reus 2
 • CAP Sant Pere - Reus 1
 • CAP Tàrraco
 • CAP Bonavista
 • CAP El Morell
 • CAP Constantí
 • CAP Doctor Sarró de Valls
 • CAP Llibertat
 • CAP Vila-rodona
 • CAP Mont-roig del Camp
 • CAP Horts de Miró
 • CAP Torreforta-La Granja
 • CAP Sant Pere i Sant Pau
 • CAP Sant Salvador
 • CAP Salou
 • CAP Jaume I
 • CAP Les Borges del Camp