EAP JAUME I


Adreça: Jaume I, 45-49, Tarragona
Telèfon: 977 247 211
Horari: dilluns a divendres de 8 a 20h. Dissabtes: de 8 a 15h.
Fora d'aquest horari: Dissabtes de 15 a 20h: CAP Tarraco. Diumenges i festius: CAP Tarraco.
Horari nocturn: CAP Torreforta-La Granja.
Oferta de serveis: (més informació) Serveis de suport, tràmits administratius i gestions, Atenció directa (diagnòstic i tractament) en el centre d'Atenció Primària, Odontologia, TAO (control i tractament anticoagulant oral), Programes comunitaris, Extraccions, Infiltracions, Atenció domiciliària: programa ATDOM i urgent, Infermeria, Medicina Familiar i Comunitària, Consulta deshabituació tabac, Crioteràpia.
Hospital bàsic de referencia: Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII

Equip directiu

Directora EAP
Ana M. Martín Lorente

Adjunta/ Líder Clínic
Cristina Oltra Carañana

Referent de gestió
Alberto Fernández Genís