JUSTIFICANT D’ESTADA A L’HOSPITAL JOAN XXIII

Des del punt d’Informació, al taulell de l’entrada principal de l’HJ23, us facilitarem el document que justifica la vostra presència física com acompanyants dels vostres familiars hospitalitzats del dia en que es sol·licita, però no de dates anteriors.

  • Recordeu que heu de presentar el vostre DNI original
  • Si sol·liciteu el justificant en nom del vostre familiar hospitalitzat, haureu de presentar també el seu DNI original

Si necessiteu justificar una visita a Consultes o Gabinets que se us ha realitzat en una data anterior al dia que feu la sol·licitud ho podeu fer presentant el vostre DNI original

Per qualsevol dubte, podeu contactar amb atenciousuari.hj23.ics@gencat.cat