AL·LERGOLOGIA

L’Al·lergologia és l'especialitat mèdica que estudia, diagnostica i tracta les malalties al·lèrgiques. Estudis recents han demostrat un increment en la prevalença d’aquestes malalties, especialment en els països més desenvolupats. Actualment s’estima una prevalença de malalts al·lèrgics, a l’Estat espanyol i a altres països industrialitzats, del 20-30%, esperant que se segueixi augmentant en els propers anys.

Les malalties al·lèrgiques més freqüents són la rinoconjuntivitis seguida de l’asma, la urticària, l’al·lèrgia a medicaments, l’al·lèrgia als aliments, la dermatitis atòpica, l’al·lèrgia a verí d’himenòpters i altres.

La Secció d’Al·lergologia té una plantilla de quatre facultatius especialistes en al·lergologia i dues infermeres per fer l’activitat assistencial que li és pròpia tant a Consultes Externes com a l’Hospital de Dia. La secció està acreditada per a la formació de metges residents de l’especialitat d’Al·lergologia i també col·labora en la formació d’estudiants de la Facultat de Medicina de la Universitat Rovira i Virgili.


Equip

Cap de Secció
Vanessa Gázquez García

Tutor Docent

Facultatius  Especialistes: Gaspar Dalmau Duch, Vanessa Gázquez García i Olga Esteso Hontoria.

Àmbits assistencials

Consultes Externes, Hospital de dia: proves de risc i immunoteràpia

Serveis

Proves cutànies (prick test, intradermorreaccions): Pneumoal·lergens, Aliments, Fàrmacs, Himenòpters; Proves epicutànies (patch test i fotopatch test), Proves d'exposició controlada amb fàrmacs i aliments (hospital de dia), Espirometria forçada, Espirometria forçada + prova broncodilatadora, Prova de provocació bronquial inespecífica amb metacolina, Prova d'esforç, Test de repicada hospitalària amb himenòpters, Determinació d'òxid nítric exhalat (FENO), Diagnòstic urticàries físiques (test glaçó, test immersió, test de pressió, temptest): Dessensibilització a medicaments, Inducció de tolerància oral a aliments, Immunoteràpia específica.


Docència

Docència de pregrau

La Secció d´Al·lergologia participa activament, a través de tots els seus membres, en la docència pre-grau dels estudiants de medicina de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat Rovira i Virgili, impartint pràctiques als estudiants de 5è curs i mitjançant classes teòriques i seminaris a càrrec del Dr. Pere Gaig i la Dra. Vanessa Gázquez, professors associats del Departament de Medicina i Cirurgia de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la URV de Tarragona..

Docència de postgrau

També té lloc la formació post-grau en la especialitat d’Al·lergologia, mitjançant el programa de formació específica per a metges interns residents (MIR), de 4 anys de duració.

Places MIR

Número de places MIR acreditades anuals: 1.


Recerca

La Secció d'Al·lergologia ha participat, i participa, en nombrosos estudis i assaigs clínics promoguts per les societats científiques i/o per la indústria farmacèutica.

Des del seu inici a l’any 1985, s’han publicat més de 80 articles en les revistes científiques més prestigioses d’al·lergologia, tant a nivell nacional com internacional. Tanmateix, s’han presentat múltiples comunicacions en reunions i congressos nacionals i internacionals de l'especialitat.

Institut Investigacio Pere Virgili