ANESTESIOLOGIA I REANIMACIÓ

El nom anestèsia deriva del vocable grec "a aisthesis" (a- estesia), sent la definició de la privació total o parcial de la sensibilitat produïda per causes patològiques o provocada amb finalitat mèdica. L'Anestesiologia és la ciència mèdica que s'ocupa de l'alleujament del dolor i la cura global del pacient quirúrgic abans, durant i després de la cirurgia. En l'actualitat, la nostra especialitat inclou moltes altres àrees d'actuació a més del quiròfan, entre les quals hi ha el tractament del dolor, anestèsia de pacients fora de quiròfan per tal de poder realitzar procediments diagnòstics i/o terapèutics, el maneig de quadres crítics i situacions d'emergència dins i fora dels hospitals.

En realitat, el paper primordial de l'anestesiòleg dins del quiròfan va molt més enllà d’adormir els pacients: consisteix en protegir i regular les seves funcions vitals de manera que la intervenció quirúrgica li ocasioni les menors alteracions possibles. Aquests especialistes són, de fet, els doctors encarregats de diagnosticar i tractar qualsevol problema o incident mèdic que sorgeixi durant la intervenció o en el període immediatament posterior. L'anestesiòleg és contemplat actualment com l'especialista "perioperatori", això és, l'encarregat de tenir cura del pacient mentre duri el procés quirúrgic. Això inclou l'estudi i preparació del mateix abans de la intervenció (preoperatori), la supressió del dolor i la vigilància de les constants vitals durant la cirurgia (intraoperatori) i continuar tenint cura del pacient un cop finalitzada la intervenció, fins que el pacient està en condicions de tornar a la sala d'hospitalització (postoperatori), tot  mantenint una comunicació permanent amb l'equip de cirurgians.

L'activitat de l'anestesiòleg no es limita al bloc quirúrgic, és el professional que té cura dels pacients que precisen una anestèsia o una sedació profunda per poder realitzar-li diferents procediments diagnòstics i/o terapèutics  com : colonoscòpies, colangiografies, puncions de moll d´os, intervencions d´hemodinàmica, realització de tècniques de diagnòstic per l imatge en nens.... També és l'encarregat del control del dolor agut de gran part de pacients, del tractament del dolor crònic (veure pàg. web Clínica del Dolor), i és un dels responsables en la reanimació del pacient crític.

Per arribar a ser anestesiòleg, s'han de completar els sis anys d'estudis de Medicina i passar l’examen que permet accedir als estudis de postgraduat, iniciant d'aquesta manera un programa de formació i entrenament específics de quatre anys, durant els quals s'aprenen les bases científiques i tècniques de l'Especialitat. Actualment la legislació espanyola no permet la pràctica de l'Anestesiologia a infermers ni a personal sanitari de grau mig.


Equip

Cap de Servei
Miriam Holgado Pascual

Tutor docent
Cristobal Añez Simón

Tutora Docent
Olga Ramiro Ruiz

Tutor Docent
Vicente Serrano

Facultatius Especialistes: Patricia Alfaro, Natalàlia Aragonès Gironès, Luís Barbero Roldan, José Manuel Bueno Izquierdo, Luís Hernando Carrillo Luna, Violeta Farre Nebot, Eva Mª Ferreres Andreu, Anna Mª Fuentes Baena, Aitana Girones Montagud, Pablo Gómez Manzano, Carmen Mª Holgado Pascual,  Laura Martínez Almirante, Núria Mira Jovells,  María Miranda Marin, Ivan Standley Peñuela Saldaña, Rocio Periñan Blanco,Raul Puig Bitria,  Jordi Recasens Urbez, Benjamín Solsona Della, Lidia Vázquez Valenzuela, David Vizcarro Carmona.

Responsable Procés Quirúrgic: Ione Montalvo Aguirrezabala.

Coordinador Dolor Crònic: Sergi Boada Piè.

 

 

Programa formació Actualitzacio en Anestesia 2022: Curs presencial per videoconferència

Àmbits assistencials

El Servei d´Anestèsia i Reanimació és el responsable del perioperatori dels pacients quirúrgics , que engloba el pre-intra i postoperatori tant en els pacients en règim d’ingrés com en els pacients sotmeos a CMSI ( Cirurgia Major Sense Ingrés), a part de total l’activitat que realitzem fora del bloc quirúrgic.

 1. Consulta preanestèsica.

Es realitza una valoració del pacient previ a la intervenció quirúrgica , alguns pacients seran tributaris d’una prehabilitació multidisciplinària per tal de poder arribar a la intervenció quirúrgica.

 1. Acte anestèsic en el intraoperatori.

Realitzem diferents tècniques anestèsiques ( anestèsia general, bloqueig central , bloqueig perifèric, sedacions..) per tal de realitzar les diferents intervencions quirúrgiques.

Essent centre de referència de diferents especialitats quirúrgiques de la província de Tarragona (Neurocirurgia, Maxil·lofacial, cirurgia toràcica, cirurgia pediàtrica, cirurgia vascular, pacient politraumàtic), així com de diferents patologies oncològiques i únic centre on es realitza cirurgia robòtica de la província.

 1. Postoperatori.

El postoperatori els pacients pot ser a la Unitat de recuperació postanestèsica (URPA) o a la Reanimació, depenent del grau de cures que precisi el pacient.

 1. Anestèsia Fora de Quiròfan (AFQ)

Aquesta activitat la realitzem en diferents gabinets i localitzacions de l ‘hospital:

 • Àrea de Digestiu: Endoscòpies, ecoendoscòpies, CPRE, endoscòpies pediàtriques.
 • Radiologia intervencionista
 • Diagnòstic de la Imatge: RM, TC principalment pediàtriques.
 • Hematologia: puncions i biòpsies de moll d’os.
 • Cirurgia endovascular.
 • Hemodinàmica. Procediments estructurals i tractament d’arítmies.
 1. Unitat del Dolor Agut

Realitzem un control protocol·litzat del dolor postoperatori per tal de garantir una bona qualitat del procés quirúrgic.

 1. Unitat del dolor Crònic. ( veure Unitat del Dolor)
 2. Consultes i actuacions en tot l’hospital: RCP, maneig de la via aèria, atenció al politraumàtic, punció venosa, punció intradural.

Docència

Docència de pregrau

El Servei d'anestesiologia participa en la docència als estudiants de Medicina de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Es donen pràctiques a estudiants en la unitat quirúrgica i en les altres àrees del servei.

Docència de postgrau

Actualment el Servei d'Anestèsia i Reanimació té acreditades pel Ministeri de Sanitat i consum per la formació de Metges especialistes en Anestèsia , Reanimació i Tractament de Dolor (MIR- Metges Interns Residents)  de 3 places per any.

Residents de diferents especialitats: cirurgia, COT, urologia, Medicina Intensiva, pediatria realitzen rotacions pel nostre Servei.


Recerca

El Servei d´Anestèsia participa i diferents projectes d´investigació propis o promoguts per societats científiques o altres hospitals.

Institut Investigacio Pere Virgili