ANESTESIOLOGIA I REANIMACIÓ

El nom anestèsia deriva del vocable grec "a aisthesis" (a- estesia), sent la definició de la privació total o parcial de la sensibilitat produïda per causes patològiques o provocada amb finalitat mèdica. L'Anestesiologia és la ciència mèdica que s'ocupa de l'alleujament del dolor i la cura global del pacient quirúrgic abans, durant i després de la cirurgia. En l'actualitat, la nostra especialitat inclou moltes altres àrees d'actuació a més del quiròfan, entre les quals hi ha el tractament del dolor, anestèsia de pacients fora de quiròfan per tal de poder realitzar procediments diagnòstics i/o terapèutics, el maneig de quadres crítics i situacions d'emergència dins i fora dels hospitals.

En realitat, el paper primordial de l'anestesiòleg dins del quiròfan va molt més enllà d’adormir els pacients: consisteix en protegir i regular les seves funcions vitals de manera que la intervenció quirúrgica li ocasioni les menors alteracions possibles. Aquests especialistes són, de fet, els doctors encarregats de diagnosticar i tractar qualsevol problema o incident mèdic que sorgeixi durant la intervenció o en el període immediatament posterior. L'anestesiòleg és contemplat actualment com l'especialista "perioperatori", això és, l'encarregat de tenir cura del pacient mentre duri el procés quirúrgic. Això inclou l'estudi i preparació del mateix abans de la intervenció (preoperatori), la supressió del dolor i la vigilància de les constants vitals durant la cirurgia (intraoperatori) i continuar tenint cura del pacient un cop finalitzada la intervenció, fins que el pacient està en condicions de tornar a la sala d'hospitalització (postoperatori), tot  mantenint una comunicació permanent amb l'equip de cirurgians.

L'activitat de l'anestesiòleg no es limita al bloc quirúrgic, és el professional que té cura dels pacients que precisen una anestèsia o una sedació profunda per poder realitzar-li diferents procediments diagnòstics i/o terapèutics  com : colonoscòpies, colangiografies, puncions de moll d´os, intervencions d´hemodinàmica, realització de tècniques de diagnòstic per l imatge en nens.... També és l'encarregat del control del dolor agut de gran part de pacients, del tractament del dolor crònic (veure pàg. web Clínica del Dolor), i és un dels responsables en la reanimació del pacient crític.

Per arribar a ser anestesiòleg, s'han de completar els sis anys d'estudis de Medicina i passar l’examen que permet accedir als estudis de postgraduat, iniciant d'aquesta manera un programa de formació i entrenament específics de quatre anys, durant els quals s'aprenen les bases científiques i tècniques de l'Especialitat. Actualment la legislació espanyola no permet la pràctica de l'Anestesiologia a infermers ni a personal sanitari de grau mig.


Equip

Cap de Servei
    Judit Saludes Serra

 

Tutor docent
Cristobal Añez Simón

Tutora Docent
Olga Ramiro Ruiz

Tutor Docent
Vicente Serrano

Facultatius Especialistes:   Rafael Andreu Plà, Cristobal Añez Simón, Natàlia Aragonès Panadès, Luis Barbero Roldan, Jose Manuel Bueno Izquierdo, Carmen Buil Martinez, Luís Carrillo Luna,Violeta Farré Nebot, Eva Farreras,  Ana María Fuentes Baena, Carmen Holgado Pascual, María Miranda Marín,  Ione Montalvo Aguirrezabala, Marcelo Moreno Suàrez, Rocío Periñan Blanco, Ivan Peñuela, Raul Puig Bitria, Olga Ramiro Ruiz,  Jordi Recasens Urbez, Vicente Serrano Gonzalvo, Benjamín Solsona Dellá.

Cap de Secció i Coordinadora Bloc Quirúrgic: Judit Saludes Serra

Coordinador Clínica del Dolor: Sergi Boada Piè

Curs d'Actualització en Anestesiologia, Reanimació i Tractament del Dolor 2020

Àmbits assistencials

Quiròfans generals, Quiròfans CMA, Àrea obstètrica-ginecològica, consulta preoperatòria, Reanimació post operatòria, equip RCP, Urgències.
Consulta dolor crònic.
Anestèsia fòra de quiròfan AFQ
IDI: TAC, RNM i radiologia intervencionista
Gabinet Digestiu: colonoscòpies, gastroscòpies, ecoendoscòpies i CREP
Hematologia: Puncions de moll d'òs.
Procediments endovasculars
Procediments d'hemodinàmica cardíaca


Docència

Docència de pregrau

El servei d'anestesiologia participa en la docència als estudiants de Medicina de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Es donen pràctiques a estudiants en la unitat quirúrgica i en les altres àrees del servei.

Docència de postgrau

Número de places MIR acreditades: 3 per any.


Recerca

El Servei d'anestesiologia participa en nombrosos estudis multicèntrics promoguts per institucions privades.

Institut Investigacio Pere Virgili