CIRURGIA GENERAL I DE L'APARELL DIGESTIU

El Servei de Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu de l’Hospital Joan XXIII de Tarragona integra l’atenció sanitària quirúrgica dels usuaris de la pròpia zona assistencial, i també la dels pacients que, com a centre de referència, són atesos en el nostre centre sanitari.

L’àrea assistencial fonamental es la de Cirurgia General, Aparell Digestiu , que dóna servei als usuaris tots els dies de l’any.  Es diviideix en seccions segons l'àrea de capacitació específica per tal de donar una atenció especialitzada seguint els darrers avenços científics i tecnològics.

El Servei és un dels serveis troncals de l’Hospital, que funciona con a Servei des de l'any 1967.


Equip

Directora Clínica
Dra. Rosa Jorba Martín

Cap de secció

Coordinadora Hospitalització Domicili

Lídia Florit Serra

Supervisora Infermeria
Margarita Pi

Facultatius Especialistes: Dr. Dr. Manel Castellote Caixal, Dr. Jordi Escuder Perez, Dr. Francesc Feliu Vilaró, Dr. Carles Olona Casas, Dr. Jordi Vadillo Bargalló, Dra. Laia Estalella, Dr. Xavier Deop, Dr. Salvador Sedó, Dr. Ramon Vidal, Dra. Carla Zerpa Martín, Dra. Míriam Abellan Lucas.

Tutor docent: Dr. Francesc Feliu Vilaró.

 

Àmbits assistencials

Consultes externes, Hospitalització, Cirurgia ambulatòria, Quiròfans, Urgències.

Seccions: Coloproctologia, Cirurgia Hepato-Biliar-Pancreàtica, Cirurgia Esofago-gàstrica i Paret Abdominal, Cirurgia Endocrina

Cirurgia: Cirurgia sense ingrés (UCSIT/CMA), Cirurgia Robòtica, Cirurgia laparoscòpica avançada, Cirurgia transanal (TEO)


Docència

Docència de pregrau

La docència universitària en Cirurgia pregrau està lligada a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat Rovira i Virgili. La majoria de membres del servei son professors de la Universitat Rovira i Virgili, els quals imparteixen:

  • Classes de Cirurgia General i Digestiva
  • Pràctiques de Clínica Quirúrgica als alumnes de 4rt, 5è i 6è.
  • Pràctiques i formació per a alumnes Erasmus.

Docència de postgrau

El Servei disposa de l’acreditació MIR per a la formació d’especialistes en Cirurgia des de l’any 1973, disposant de una plaça de resident per any. La majoria de facultatius son professors de la URV i és rutinari trobar estudiants universitaris, tant de la pròpia URV com d’altres universitats i països, realitzant pràctiques al Servei.

Visita el Blog del servei de Cirurgia

Concretament, al servei es realitza:

  • Formació d’especialistes MIR, 1 plaça per any.
  • Curs de Cirurgia d’urgències (per a nous residents).
  • Sessions bibliogràfiques i monogràfiques.
  •  Sessions de formació per a infermeria quirúrgica.
  • Calendari de rotació de residents de Cirurgia adaptat segons normativa 2007.

Recerca

L’activitat científica es una prioritat del Servei de Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu, tal i com correspon a un Hospital Universitari, i es manifesta en la realització de tesis doctorals, ponències i assistència a congressos nacionals i internacionals i en publicacions científiques. El servei participa en diversos assajos clínics de recerca i treballs multicèntrics nacionals i europeus.

 

Institut Investigacio Pere Virgili