CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL

La Cirurgia Maxil·lofacial és una especialitat medicoquirúrgica que se centra en els tractaments quirúrgics i cobreix la majoria de les patologies que afecten a la cara i al coll, com per exemple: fractures i ferides de la cara, seqüeles de fractures i ferides a la cara, tumors benignes i malignes de la pell, cavitat oral i orofaringe, cirurgia bucodental (dents inclosos, quists, etc.), trastorns de l'articulació temporomandibular, malalties de les glàndules salivals, cirurgia estètica i reconstructiva de la cara i malformacions congènites (llavi leporí, fissura palatina, orelles en ansa, etc.).


Equip

 

Cap de Servei
Javier Rodríguez Fernández

Supervisora Infermeria
Mª Cabeza García Olivares

Facultatius Especialistes: Gabriel Forteza González, Victor Gumbao Grau, Mario Mateos Micas, Jens Mommsen, Olga Vazquez Bouso, Eduard Miranda.

Àmbits assistencials

Consultes Externes, CAP Tarragonès i CAP Sant Pere de Reus, Hospitalització, Urgències

Serveis

Cirurgia de les malformacions congènites, Tractament i cirurgia de malalties de les glàndules salivars, Cirurgia buccodental, Cirurgia reconstructiva de la cara, Cirurgia (reseccions) de tumors, Tractament de tumors de cap i coll, Correcció de les seqüeles de fractures i ferides de la cara, Cirurgia (osteosíntesi) de les fractures de la cara, Tractament i cirurgia dels trastorns de la articulació temporomandibular.


Docència

Docència de pregrau

Els facultatius realitzen docència a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat Rovira i Virgili de 4t i 5è curs, i a l'Escola Universitària d'Infermeria de la Universitat Rovira i Virgili.

Estudiants de medicina de 6è curs de la URV i estudiants estrangers de programes d’ intercanvi (ERASMUS, IFMSA) roten freqüentment per nostre departament.