CIRURGIA VASCULAR I ENDOVASCULAR

L’especialitat d’Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular és una disciplina mèdica que té com a objectiu l’estudi i l’assistència integral del malalt pel que fa a les malalties vasculars arterials, venoses i limfàtiques.

S’ocupa tant del diagnòstic de la malaltia vascular com dels aspectes preventius i de tractament, el qual pot ser mèdic, quirúrgic convencional, endovascular (per catèter) o mínimament invasiu, excloent la patologia que afecta als vasos cardíacs i intracraneals. També inclou tots els aspectes que fan referència a la rehabilitació vascular i la recuperació del malalt.

La nostra especialitat tracta malalties de les artèries. En general, tracta les complicacions de l’arteriosclerosi, com per exemple, la insuficiència (isquèmia) arterial de les cames, tant agudes com cròniques, aneurismes arterials (aorta, artèries ilíaques, artèria poplítea entre altres), afectacions de les artèries caròtides, complicacions arterials relacionades amb la diabetis, entre altres.

Les malalties de les venes més freqüents són: varius de les cames, trombosi venosa de les cames o braços, úlceres en cames d’origen venós, etc. Finalment, respecte els vasos limfàtics, la malaltia més usual és el limfedema de cames.


Equip

Cap de Servei
Raul García Vidal

Tutor docent
Benet Gómez Moya

Supervisora Infermeria
Mª Teresa Sastre Pellisa

Facultatius Especialistes: José Diaz Torrens, Benet Gómez Moya, Esteban Hernández Osma, Francesc Pañella Agustí, Natalia Rodríguez Espinosa, Victor Manuel Sánchez Salvador, Bahaa Arefai, Cristina Pantoja Peralta, Mauricio Ramírez Montoya i Montserrat Esturrica Duch.

Residents: Marta Molina Casabán, Núria Hostench Junoy, Laura Costa Pérez i Selene Matus Orellano.

 

Àmbits assistencials

Consultes Externes, Sala Endovascular, Laboratori d'Hemodinàmica Vascular, Unitat a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, Hospitalització, Quiròfan, Unitat de Cirurgia sense ingrés, Urgències.

Serveis

Bypass fémoropopliti i a aèries distals de les extremitats, Tractament quirúrgic d’aneurisma d’aorta abdominal, Tractament de l’estenosi d’artèria caròtida (endarterectomia carotídea), Tractament quirúrgic de varius. Fleboextracció clàssica o tècnica CHIVA (a la Unitat de CMA), Fístules arteriovenoses per diàlisi, Doppler espectral, Índex turmell/braç, Pletsimografia venosa, Fotopletismografia, Doppler transcranial, Eco-doppler color arterial i venós, Marcatje CHIVA de varius, Angiografia d’aorta i de membres inferiors, Angiografia cerebral, Angiografia de troncs viscerals, Flebografies i estudis venosos, Angioplàsties i implantació d’stents en artèries perifèriques, Stent d’artèria caròtida, Endopròtesi aòrtica, Embolitzacions arterials, Tractament endovascular d’aneurismes viscerals.


Docència

Docència de pregrau

El Servei participa en la docència pre-grau als estudiants de medicina de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat Rovira i Virgili. Els estudiants realitzen pràctiques a la Sala d’hospitalització, l’àrea quirúrgica i la Sala Endovascular. El Dr. Vicente Martín i el Dr. José Diaz són professors associats a la URV i impartexen el temari teòric.

Docència de postgrau

El Servei està acreditat per la formació post-grau MIR des de l’any 1997. Cada any s’incorpora un nou Resident de la especialitat per iniciar un període de formació tutoritzat de 5 anys de durada.
Número de places MIR acreditades anuals: 1.


Recerca

El Servei ha realitzat i realitza nombrosos treballs d’investigació, imparteix cursos, ponències i altres estudis.

Institut Investigacio Pere Virgili