CLÍNICA DEL DOLOR

La Unitat del Dolor de l’Hospital Universitari Joan XXIII està vinculada al Servei d’Anestesiologia i Reanimació des de l’any 1981. Desenvolupa la seva activitat en Consultes Externes, en l’Hospital de Dia, en l’Àrea Quirúrgica, en les Sales de Radiologia i en les Sales d’Hospitalització.

Les Unitats del Dolor dels hospitals de referència són interdisciplinàries i compten amb el recolzament de les altres especialitats de l’Hospital, de les quals els metges actuen de consultors. Els objectius de la Unitat són, no només assistencials, sino també docents i d’investigació.

El dolor és un problema de salut pública important perquè afecta a un gran nombre de persones i genera gran demanda assistencial, tant en Atenció Primària com en Atenció Especialitzada Hospitalària.

La derivació a una unitat de dolor s’ha de produir segons criteris pactats i protocol·litzats entre les unitats de dolor i l’atenció primària, en casos d'intensitat del dolor elevada, dificultats en el tractament, o en el cas de presentar criteris de realització de tècniques intervencionistes per tractar el dolor. L’accés ràpid a les unitats de dolor s’hauria de considerar en aquells pacients que presenten dolor intens d’aparició recent, amb important afectació de la qualitat de vida o interferència en l’activitat laboral o habitual, i amb indicació de tècniques o tractaments més específics.

El pacient sol·licitarà la consulta a la Clínica del Dolor amb una petició del metge de família o de l'especialista corresponent i acompanyada d'un informe.És important que acudeixi a la primera visita amb els informes i proves complementàries (radiografies, TAC, Ressonància Magnètica) que estiguin relacionades amb la malaltia que causa el seu dolor.

També és important que porti la llista de tota la medicació que pren, tant la que pren per al dolor, com per al tractament d'altres malalties (hipertensió arterial, malalties del cor, diabetis, etcètera).

El dolor com a experiència subjectiva i pròpia de cada persona és molt difícil de definir. La Societat Internacional per a l’Estudi del Dolor (IASP) l’ha definit de la manera següent: “experiència sensorial i emocional desagradable, associada o no a una lesió tissular, o que es descriu com les manifestacions pròpies d’aquesta lesió”.
El dolor que es cronifica perd el sentit protector i es converteix en malaltia. El dolor crònic constitueix una experiència que condueix al patiment i en el què s'ha de valorar, a més dels factors físics, els factors emocionals i socials.


Equip

Coordinador de la Unitat
Dr. Sergi Boada Pie

Anestesiòlegs: Dr. Jordi Recasens Urbez, Dra. Rocío Periñan

Geriatra especialista en dolor crònic: Dra. Anna Padrol Munté

Psicòleg: Dr. Antoni Castel

Infermeria: Pilar García Vela

 

Àmbits assistencials

Clínica del dolor, Consultes externes, Interconsultes hospitalàries, Hospital de dia on es realitzen tractaments farmacològics i altres tractaments, Sala d'Infiltracions/bloquejos a l'Hospital de dia on es realitzen tècniques intervencionistes amb control e-Sala DIVAS on es realitzen tècniques intervencionistes amb control fluoroscòpic.

Serveis

Cefàlees, cefalees cervicogeniques i neuràlgies facials, Dolor neuropàtic de qualsevol etiologia, Dolor espinal de qualsevol origen (cervical, toràcic, lumbar i sacre), Dolor miofascial, dolor que apareix als músculs i a les estructures que les envolten després d’un traumatisme, sobrecàrrega o per tensió psicològica. Dolor secundari a malalties importants com és el dolor oncològic produït per un procés cancerígen, neuropatia diabètica, artrosi o a algun tipus d’infeccions cròniques. Dolor musculoesquelètic. Dolor pèlvic crònic. Sd de dolor regional complexe. Maneig farmacològic i tractaments sistèmics de pacients amb dolor crònic. Estimulació elèctrica transcutània (TENS). Iontoforesi. Tècniques Intervencionistes pel tractament de Dolor Crònic. Bloquejos / infiltracions articulars, musculars, tendons, interfascials, de nervis perifèrics i de sistema nerviós autònom amb control ecogràfic o fluoroscopi diagnòstics i/o terapèutics. Bloquejos/infiltracions espinals cervicals, lumbars toràcics o sacres amb control ecogràfic o fluoroscopi diagnòstics i/o terapèutics. Tècniques de radiofreqüència tèrmica i neuromoduladora. Tècniques de tractament psicològic, individual i en grups.


Docència

Docència de postgrau

Es realitza un període de rotació dels MIR d’Anestesiologia, especialitat que disposa d'un número de places MIR acreditades de 3 anuals.