DERMATOLOGIA

La Dermatologia Medicoquirúrgica i Venereologia és una especialitat que s’ocupa del coneixement de la pell humana, de les malalties que de forma primària o secundària l’afecten, i també de la prevenció de les mateixes, amb la finalitat de preservar o recuperar la normalitat cutània.

La Dermatologia inclou l'estudi de la pell, els annexes cutanis (cabell i ungles) i les mucoses (oral, genital). La patologia que es tracta inclou processos tumorals (precàncer i càncer de pell), infecciosos o inflamatoris (psoriasi, dermatitis...), control de pigues (nevus), així com les malalties de transmissió sexual. L’abordatge de la patologia tumoral, pot realitzar-se de forma mèdica (teràpia fotodinàmica, imiquimod crema...) o quirúrgica.

La secció de Dermatologia de l’hospital Joan XXIII té una plantilla de 5 metges especialistes en dermatologia, dues infermeres i una auxiliar d’infermeria.

L’activitat és fonamentalment assistencial, incloent les visites a consultes externes, interconsultes sol·licitades des de serveis d’hospitalització i l’activitat quirúrgica generada pel propi servei.

La major part de les derivacions procedeixen d’Atenció Primària i en menor mesura els pacients ens són derivats des d’altres especialitats mèdiques i quirúrgiques. També realitzem consultes virtuals amb imatges del pacient (teledermatologia) sol·licitades des d’Atenció Primària. Som referent de fototeràpia de tota la zona del Tarragonès, Alt Camp, Conca de Barberà i Baix Penedès.

Es duen a terme sessions setmanals iconogràfiques i de casos clínics. També es realitzen sessions  conjuntes amb el servei d’Anatomia Patològica (quinzenals) i amb el Comitè de cirurgia oncològica de cap i coll (setmanals).

Des del 2016, participem a la campanya de diagnòstic precoç del càncer de pell (Euromelanoma) que es realitza tots els anys durant el mes de Juny.

També formem part del Comitè de Malalties Sistèmiques, juntament amb Medicina Interna, Reumatologia, Nefrologia i Oftalmologia. Assistim i participem en les reunions mensuals i al curs que es fa anualment.


Equip

Coordinador de secció
Miquel Just Sarobé

Tutora Docent
Laia Pastor Jané

Facultatius Especialistes: Pilar Turégano Fuentes, Josep Anton Pujol Montcusi, Laia Pastor Jané, Clara Martin Callizo.

Àmbits assistencials

Consultes Externes (hospitalàries i al CAP La Granja), interconsultes hospitalàries, quiròfan de locals, hospital de dia.

Serveis

Consulta de dermatologia general i consultes temàtiques: psoriasi i fototeràpia;  malalties sistèmiques, autoimmunes i ampul·loses; dermatologia pediàtrica i infeccions de transmissió sexual.

 

Processos diagnòstics: dermatoscòpia (epiluminiscència), presa de mostres (cultiu, PCR específiques i citologia de Tzanck), biòpsia cutània, proves epicutànies (estudi d’al·lèrgia cutània), llum de Wood.

 

Procediments terapèutics: crioteràpia, legrat, electrocoagulació, infiltracions, teràpia fotodinàmica, fototeràpia (PUVA, UVB de banda estreta, PUVA de mans i peus).

 

Cirurgia dermatològica: exèresis en fus, realització de plàsties (penjalls) i empelts lliures. Estudi histopatològic intraoperatori en els tumors que ho precisen.


Docència

La Secció de Dermatologia col.labora activament en el programa docent de pregrau i postgrau de la facultat de Medicina de la Universitat Rovira i Virgili (URV).

Docencia de pregrau

Tres dels facultatius de la secció imparteixen classes de Dermatologia a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la URV (3r curs).

Tots els membres impartim docència pràctica als estudiants de Medicina del 6è curs de la URV i als alumnes estrangers de programes d’intercanvi (ERASMUS, …) que roten per la nostra secció per completar els seus coneixements.

Docencia de postgrau

Es realitza docència MIR a metges en formació de Medicina Familiar i Comunitària, Medicina Interna, Al·lergologia i Pediatria.

Participem activament en el programa de sessions d’altres serveis, com Medicina Interna i Pediatria, així com en el Curs Anual d’Urgències, que s’imparteix a les noves promocions de residents.

Des de l’any 2011, organitzem un curs anual d’Actualització en  Dermatologia, de 40 hores lectives, 8 d’elles de pràctiques. També col·laborem en activitats docents amb altres hospitals i societats científiques.

La secció de Dermatologia està acreditada pel Ministeri de Sanitat i Consum per la formació de Metges Especialistes en Dermatologia Medicoquirúrgica i Venereologia (MIR- Metges Interns Residents). Número de places MIR acreditades: 1 per any.

 

 

Recerca

Participem en nombrosos estudis i assaigs clínics promoguts per les societats científiques i/o per la indústria farmacèutica.

 

 

 

Institut Investigacio Pere Virgili