DERMATOLOGIA

La Dermatologia Medico-quirúrgica i Venereologia és una especialitat que s’ocupa del coneixement de la pell humana, de les malalties que de forma primària o secundària l’afecten, i també de la prevenció de les mateixes, amb la finalitat de preservar o recuperar la normalitat cutània.

La Dermatologia inclou l'estudi de la pell, els annexes cutanis (cabell i ungles) i les mucoses (oral, genital). La patologia que es tracta inclou processos tumorals (precàncer i càncer de pell), infecciosos, inflamatoris (psoriasi, dermatitis...), control de nevus melanocítics (pigues), així com les malalties de transmissió sexual. L’abordatge de la patologia tumoral pot realitzar-se de forma mèdica (teràpia fotodinàmica, imiquimod crema...) o quirúrgica, amb  diversos graus de complexitat.

La secció de Dermatologia de l’hospital Joan XXIII té una plantilla de 5 metges especialistes en Dermatologia, dues infermeres i una auxiliar d’infermeria. Des del maig 2019, formem residents de Dermatologia (1 per any).

L’activitat és fonamentalment assistencial, incloent les visites a consultes externes, interconsultes hospitalàries, tant d’adults com de pediatria, i l’activitat quirúrgica generada pel propi servei.

La major part de les derivacions procedeixen d’Atenció Primària i en menor mesura els pacients ens són derivats des d’altres especialitats mèdiques i quirúrgiques. També realitzem consultes virtuals amb imatges de les lesions cutànies (teledermatologia) sol·licitades des d’Atenció Primària. Som referent de fototeràpia de tota la zona del Tarragonès, Alt Camp, Conca de Barberà i Baix Penedès.

Es duen a terme sessions setmanals iconogràfiques i de casos clínics. Les sessions bibliogràfiques tenen una periodicitat mensual. També es realitzen sessions  quinzenals conjuntes amb el servei d’Anatomia Patològica per revisar les biòpsies dels casos de major complexitat.

La Secció de Dermatologia forma part del Comitè de cirurgia oncològica de cap i coll, que es reuneix setmanalment i és referent d’aquesta patologia de tota la província de Tarragona.

Des del 2016, participem a la campanya de diagnòstic precoç del càncer de pell (Euromelanoma) que es realitza tots els anys durant el mes de Juny.

També formem part del Comitè de Malalties Sistèmiques, juntament amb Medicina Interna, Reumatologia, Nefrologia i Oftalmologia. Assistim i participem en les reunions mensuals i al curs que es fa anualment.

 


Equip

Cap de secció
Miquel Just Sarobé

Tutora Docent
Laia Pastor Jané

Facultatius Especialistes: Pilar Turégano Fuentes, Josep Anton Pujol Montcusí, Laia Pastor Jané, Clara Martin Callizo.

Àmbits assistencials

Consultes Externes (hospitalàries i al CAP La Granja- Torreforta), interconsultes hospitalàries (adults i pediatria), quiròfan de locals, gabinets i hospital de dia.

Serveis

Consulta de dermatologia general i consultes temàtiques: psoriasi i fototeràpia;  dermatologia pediàtrica; infeccions de transmissió sexual; malalties sistèmiques, autoimmunes i ampul·loses.

Procediments diagnòstics: dermatoscòpia (epiluminiscència), presa de mostres (cultiu, PCR específiques i citologia de Tzanck), biòpsia cutània, proves epicutànies (estudi d’al·lèrgia cutània), llum de Wood.

Gabinet d’ecografia cutània.

Procediments terapèutics: crioteràpia, legrat, electrocoagulació, infiltracions, teràpia fotodinàmica, fototeràpia (PUVA, UVB de banda estreta, PUVA de mans i peus).

Cirurgia dermatològica: exèresis simples, realització de plàsties (penjalls) i empelts lliures. Realitzem estudi histopatològic intraoperatori en els tumors que ho precisen.


Docència

La Secció de Dermatologia col.labora activament en el programa docent de pregrau i postgrau de la facultat de Medicina de la Universitat Rovira i Virgili (URV).

Docencia de pregrau

Tres dels facultatius de la secció imparteixen classes de Dermatologia a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la URV (4t curs).

Tots els membres impartim docència pràctica als estudiants de Medicina del 6è curs de la URV i als alumnes estrangers de programes d’intercanvi (ERASMUS, …) que sol·liciten una rotació per la nostra secció per completar els seus coneixements.

Docencia de postgrau

La secció de Dermatologia està acreditada pel Ministeri de Sanitat i Consum per la formació de Metges Especialistes en Dermatologia Medico-quirúrgica i Venereologia (MIR- Metges Interns Residents). Al Maig 2019 es va incorporar la primera resident de Dermatologia. Número de places MIR acreditades: 1 per any

També es realitza docència MIR a metges en formació de Medicina Familiar i Comunitària, Medicina Interna i Al·lergologia com a rotació prevista en el seu itinerari formatiu, i als MIR de pediatria que ho sol·liciten.

Participem activament en el programa de sessions d’altres serveis, com Medicina Interna i Pediatria, així com en el Curs Anual d’Urgències, que s’imparteix a les noves promocions de residents.

Des de l’any 2011, organitzem un curs anual d’Actualització en  Dermatologia, de 40 hores lectives, 8 d’elles de pràctiques. També col·laborem en activitats docents amb altres hospitals i societats científiques.

Recerca

Participem en nombrosos estudis i assaigs clínics promoguts per les societats científiques i/o per la indústria farmacèutica.

 

 

 

Institut Investigacio Pere Virgili