DIGESTIU

El Servei de l’Aparell Digestiu de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona està dedicat a la prevenció, diagnòstic i tractament de les malalties de l’aparell digestiu, tant de pacients ingressats com en règim ambulatori. La seva dedicació és assistencial,  docent i d’investigació.

El Servei de Digestiu té una plantilla de vuit metges especialistes en l’Aparell Digestiu, disposa d'una Infermeria de planta, de consultes externes i d'endoscòpia digestiva,  i suport administratiu.

Participa activament en la docència d’estudiants de la Facultat de Medicina de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona en classes teòriques i pràctiques.

El Servei de Digestiu està acreditat per la docència especialitzada (MIR) des de l’octubre de 2009 i té formació de Metges Residents d’Aparell Digestiu (una plaça per any).


Equip

Cap de Servei
Joan Carles Quer Boniquet

Tutor docent
Michel Papo Berguer

Supervisora Infermeria
Margarita Pi

Facultatius Especialistes: Carme Abadía de Barbara, Belén Ballesté Peris, Margarita Menacho Viladot, Silvia Montoliu Llopis, Michel Papo Berguer, Albert Pardo Balteiro, Julia Sopeña Falcó.

Àmbits assistencials

Consultes externes, Unitat d'Endoscòpia Digestiva, Hospital de dia, Hospitalització, Urgències.

Serveis

Consultes de circuit ràpid: Càncer colorrectal, hepatocarcinoma i anèmia ferropènica d’origen digestiu, Gastroscòpia diagnòstica, Endoscòpia terapèutica, Colangiopancreatografia retrògrada endoscópica (CPRE), Ecoendoscòpia digestiva gastro-esofàgica, bilio-pancreàtica y rectal, Càpsula Endoscòpica, Elastografia hepàtica  (Fibroscan), Paracentesi i toracocentesi evaquadores, tractament de la Malaltia Inflamatòria intestinal (MII) amb fàrmacs biològics (anti-TNF),  Programa educacional del tractament amb interferón a l’hepatitis vírica, Programa educacional del tractament amb Adalimumab i metotrexate subcutanis a la MII, transfusions de sang i ferroteràpia parenteral, avaluació clínica y analítica dels pacients amb cirrosi descompensada o amb MII en brot d’activitat, Gastroscòpies, Colonoscòpies, Colangiopancreatografia retrògrada endoscòpica, Ecoendoscopia Digestiva, Programa de paracentesis evacuadora. Teràpia educacional de tractament de la hepatitis C, Consulta infermeria de tractament de la hepatitis C, Tractament de la malaltia inflamatòria intestinal amb agents biològics.


Docència

Docència de pregrau

La Secció d’Aparell Digestiu ha colaborat activament en el programa docent de pregrau i postgrau de la facultat de Medicina de la Universitat Rovira i Virgili (URV) des de fa més de 19 anys.

Dos dels seus membres,  el Dr.Papo i el Dr.Quer, han estat Professors Associats del Departament de Medicina y Cirurgía impartint classes teòriques de l’asignatura de Malalties de l’Aparell Digestiu en el 4rt curs de licenciatura.

La Secció, en la seva totalitat, col.labora impartint docència pràctica als estudiants de 4rt curs i rotatori (6é curs), a planta d’hospitalització i al gabinet d’endoscòpies.

 

Docència de postgrau

La Secció d’Aparell Digestiu realitza diverses sessions clíniques lligades al seu programa docent. La majoria de les sessions estàn obertes al reste de serveis de l’hospital i a especialistes d‘hospitals del nostre voltant que hi assisteixen habitualment.

També participa activament en el programa de sessions d’altres serveis, així com en el Curs Anual d’Urgències que s’imparteix a les noves promocions de residents.

Des de l’any 2012, la Secció de Digestiu organitza anualmente un Curs de Formació en Digestiu oficialment acreditat amb 20 hores lectives.

També col.labora en activitats docents amb altres hospitals, societats científiques i altres entitats de Catalunya i la resta de l’estat.

El Servei de Digestiu està acreditat pel Ministeri de Sanitat i Consum per le formació de Metges Especialistes en Aparell Digestiu (MIR-Metges Interns Residents) des de l’ Octubre de 2009. Número de places MIR acreditades: 1 per any.

A més, la Secció de Digestiu participa en la docència MIR d’altres especialitats com  Medicina Interna, Cirurgia General i Medicina de Familia.


Recerca

La Secció de Digestiu participa en diferents assaigs clínics i estudis multicèntrics, promoguts per societats científiques, altres hospitals i la industria farmacéutica. A més a més, existeixen línees d’investigació pròpies sobre malatia inflamatòria intestinal, hepatitis C, hepatitis B, hepatopatía per sobrecàrrega fèrrica i anèmia ferropènica.

 

Institut Investigacio Pere Virgili