ENDOCRINOLOGIA I NUTRICIÓ

El servei  d'Endocrinologia i Nutrició de l'Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII te com a objectiu la prevenció, diagnòstic i tractament de les malalties endocrí-metabòliques.

L’activitat que realitza el servei té tres vessants: activitat assistencial, activitat docent i activitat investigadora.

L’activitat assistencial abasta l’atenció de pacients hospitalitzats i ambulatoris, tant a consulta externa com a hospital de dia. A més a més, participa activament en la docència d’estudiants de pregrau i postgrau d’estudiants de la URV (Ciències de la salut i màster) realitzant classes teòriques i pràctiques i en la formació de metges interns residents de l'Hospital Joan XXIII tant de la pròpia com d’altres especialitats. També realitza recerca clínica i esta integrat en un grup de recerca de perfil altament traslacional. El servei d'Endocrinologia esta format per:


Equip

Cap de servei
Ana Megía Colet

Cap de secció
Joan Vendrell

Tutora docent
Inmaculada Simón Muela

Facultatius Especialistes: Laia Martinez, Theodora Michalopoulou, Silvia Näf Cortes, Inmaculada Simón, Esther Solano.

Dietistes: Carme Martí, Alba Guasch.

Infermeres Educadores: Joana Massoni, Montserrat Cedó.

Podòloga:  Mª Teresa Huguet.

Àmbits assistencials

Consulta Externa, Hospitalització, Hospital de dia i proves funcionals, suport nutricional hospitalari.

 

Serveis

Consultes monogràfiques de:  patologia Adrenal, Obesitat, Nutrició, Malalties hipofisàries, Càncer de Tiroides, Dislipèmies (unitat de lípids), Metabolisme fosfo-càlcic, Diabetis i Gestació (unitat de diabetis i embaràs), Unitat de proves Funcionals Endocrinològiques, Unitat de peu Diabètic, unitat d’alta resolució de nòdul tiroïdal.


Docència

Docència de pregrau

Els metges de la secció participen activament en la docència com a professors impartint classes teòriques als estudiants de Medicina de cinquè curs en l’assignatura d’Endocrinologia i Nutrició i pràctiques als estudiants de cinquè i sisè curs. La dietista de la Secció d’Endocrí també participa en la docència teòrica i pràctica d’estudiants del grau de Nutrició i Dietètica.

Docència de postgrau

L'equip de la secció d'Endocrí participa en la docència de postgrau amb el Màster de Nutrició Clínica i en la formació de Metges residents i en llicenciats en farmàcia.

El servei està acreditat per a la formació de residents de l’especialitat, amb 1 plaça MIR anual.


Recerca

Els metges de la secció d’endocrinologia i nutrició estan integrats en el grup de recerca Diabetis mellitus i malalties metabòliques relacionades del IISPV DIAMET-Grupo de Investigación en Diabetes y Alteraciones Metabólicas Asociadas-Nutrition and Metabolism-Research groups-IISPV que llideren el Dr. Joan Vendrell i la Dra. Sonia Fernandez-Veledo i forman part del Ciberdem http://www.ciberdem.org/. Les línies principals de recerca de la secció d'Endocrinologia i Nutrició són:

  1. Paper de les cèl·lules mare derivades del teixit adipós en la plasticitat del teixit adipós
  2. Teixit adipós com a nexe d’unió del metabolisme i la immunitat
  3. Inflamació i la signatura microbiana del teixit adipós.
  4. Alteraciones metabòlicas en la diabetis en gestacional: implicacions de metabolismo placentario y el manejo de nutrientes
  5. Búsqueda de marcadores moleculares entre obesidad y càncer
  6. Biomarcadores de aterosclerosis subclínica en diabetis tipo 1.
    Institut Investigacio Pere Virgili