ENDOCRINOLOGIA I NUTRICIÓ

La Secció d'Endocrinologia i Nutrició de l'Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII està dedicada a la prevenció, diagnòstic i tractament de les malalties endocrí-metabòliques.

La dedicació de la secció inclou tres vessants: activitat assistencial, activitat docent i activitat investigadora.

La secció d'Endocrinologia té una plantilla específica de sis metges especialistes, dos infermeres educadores en diabetis i una dietista, una infermera en la unitat de peu diabètic i un altre a consultes Externes, a mes de una infermera i auxiliar a  l’Hospital de dia per la realització de proves funcionals endocrines. Participa activament en la docència d’estudiants de pregrau i postgrau d’estudiants de la URV (Ciències de la salut i màster) realitzant classes teòriques i pràctiques i en la formació de metges interns residents de l'Hospital Joan XXIII tant de la pròpia com d’altres especialitats.


Equip

Cap de Servei
Joan Vendrell Ortega

Coordinadora secció
Ana Megía Colet

Tutora docent
Inmaculada Simón Muela

Facultatius Especialistes: Ana Megía Colet, Theodora Michalopoulou Alevras, Silvia Näf Cortes, Inmaculada Simón Muela, Esther Solano Fraile.

Dietista: Carme Martí Mezcua

Àmbits assistencials

Consulta externa, Suport nutricional hospitalari, Hospitalització, Hospital de Dia.

Serveis

Consulta monogràfica de patologia Adrenal, Consulta monogràfica d’Obesitat, Consulta monogràfica de Nutrició, Consulta monogràfica de Malalties hipofisàries, Consulta monogràfica de Càncer de Tiroides, Consulta monogràfica de Dislipèmies, Consulta monogràfica de Metabolisme fosfo-càlcic, Consulta monogràfica de Diabetis Pediàtrica, Consulta monogràfica conjunta amb obstetrícia de Diabetis i Gestació, Unitat de proves, Funcionals Endocrinològiques, Unitat de peu Diabètic.


Docència

Docència de pregrau

Els metges de la secció participen activament en la docència com a professors impartint classes teòriques als estudiants de Medicina de cinquè curs en l’assignatura d’Endocrinologia i Nutrició i pràctiques als estudiants de cinquè i sisè curs. La dietista de la Secció d’Endocrí també participa en la docència teòrica i pràctica d’estudiants del grau de Nutrició i Dietètica.

 

Docència de postgrau

L'equip de la secció d'Endocrí participa en la docència de postgrau amb el Màster de Nutrició Clínica i en la formació de Metges residents i en llicenciats en farmàcia.

Número de places MIR acreditades anuals: 1


Recerca

Els metges de la secció d’endocrinologia i nutrició estan integrats en el grup de recerca Diabetis mellitus i malalties metabòliques relacionades del IISPV DIAMET-Grupo de Investigación en Diabetes y Alteraciones Metabólicas Asociadas-Nutrition and Metabolism-Research groups-IISPV que llideren el Dr. Joan Vendrell i la Dra. Sonia Fernandez-Veledo i forman part del Ciberdem http://www.ciberdem.org/. Les línies principals de recerca de la secció d'Endocrinologia i Nutrició són:

  • Metabolisme de l'adipòcit. Paper de la inflamació en l'obesitat i la resistència a la insulina.
  • Paper del metabolisme lipídic en el funcionament del teixit adipós en l'obesitat.
  • Diabetis i embaràs: marcadors inflamatoris, genètics i epigenètics en la diabetis gestacional.
  • Bases moleculars dels diferents perfils inflamatoris en obesos i malalts de Crohn: la recerca de noves dianes terapèutiques.
  • Biomarcadors de risc arterioscleròtic en patologia associada a major morbimortalitat cardiovascular.

    Institut Investigacio Pere Virgili