FARMÀCIA

El Servei de Farmàcia de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona és un servei central clínic que dóna suport a l’activitat assistencial de la resta de serveis clínics de l’hospital.

L’objectiu principal del Servei és proporcionar assistència farmacèutica de qualitat per garantir l’accés dels pacients, tant ingressats com en règim ambulatori, als medicaments i assegurar-ne l’ús efectiu, segur i eficient amb la finalitat d’aconseguir bons resultats en salut.

El Servei de Farmàcia participa activament en els processos de millora de la qualitat de l’Hospital que està acreditat, pel model EFQM, en l’ús de medicaments.

El Servei té una dotació de personal de quatre farmacèutiques, dues infermeres, cinc auxiliars-tècnics de farmàcia i dues administratives.

Està acreditat per a la docència i formació de farmacèutics residents de l’especialitat de Farmàcia Hospitalària i la formació pregrau de la llicenciatura de Farmàcia.


Equip

Directora clínica
Laura Canadell Vilarrasa

Tutora docent
María Vuelta Arce

Facultatius Especialistes:  Sònia Jornet Montaña, María Vuelta Arce.

Àmbits assistencials

Hospital, Dispensació ambulatòria

Serveis

Gestió clínica, Dispensació de medicaments, Dispensació ambulatòria de medicaments, Elaboració de medicaments, Activitat clínica


Docència

Docència de pregrau

Estades en Pràctiques Tutelades a alumnes de 5è curs de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona.
Estades d’alumnes del Pla d’Acció de la Comunitat Europea per a la Mobilitat d’Estudiants Universitaris (ERASMUS) de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona.
Professorat associat de l’assignatura de Pràctiques Tutelades de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona.

Docència de postgrau

Utilització de l’entorn virtual de formació Moodle com a eina d’ajuda a la docència de residents de Farmàcia Hospitalària.

        Formació d’especialistes en Farmàcia Hospitalària (programa FIR), des de l’any 1987. Oferta d’una plaça anual.