GINECOLOGIA I OBSTETRÍCIA

El Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l'Hospital Joan XXIII té com a misió proporcionar atenció sanitària integral a la població, incloent tot l’espectre d’activitats assistencials pròpies de l’especialitat en un hospital universitari de tercer nivell, així com prestar una atenció sanitària al més alt nivell assistencial, com a centre de referència de la província .
És un servei docent i investigador integrat als estudis de salut pregrau i postgrau de Medicina e infermeria de la Universitat Rovira i Vigili.

Participa a:

LACTÀNCIA MATERNA HOSPITAL JOAN XXIII:  Concurs de fotografia 2017


Equip

Cap de Servei
Míriam de la Flor Lopez

Tutor Docent Metges Residents
Mª José Miranda Lucas


Coordinadora de llevadores
Francisca Duran Suarez


Supervisora
Teresa Llop

Facultatius Especialistes: Mónica Ballesteros Pérez, Cristina Capdet, Ricardo Custodio, Juana Galera Ortega, Antonia Gomar Crespo, María Gómez Romero, Albert Guarque Rus, Marta Jané Serra, Mónica López Rodríguez, Lourdes Martin González, Mª José Miranda Lucas, Miriam Ruiz Batalla, Montse Romero Patiño, Francisca Ruiz Díaz, Óscar Sanz Martínez, Gemma Soro Gonzalez, Montse Ingles Puig, Walkiria Wong.

Professor/a Associat/da Universitari/a: Mónica Ballesteros Pérez, Juana Galera Ortega, María Gómez, Albert Guarque Rus, Marta Jane Serra, Mónica López Rodríguez, Lourdes Martin González, Mª José Miranda Lucas, Montse Romero Patiño.

Tutora Docent llevadores:  Francisca Duran Suarez.

Serveis

Ginecologia:  Ginecologia general, Sol pelvià, Esterilitat, Ginecologia Oncològica, Patologia cervical, Unitat de patologia mamaria, Comitès multidisciplinaris.

Obstetrícia: Patologia Materna Fetal, Medicina i patologia fetal, Cirurgia fetal, Comitès multidisciplinaris.

Sessions informatives: L'Atenció al Part a l'Hospital Universitari Joan XXIII


Docència

Docència pregrau

Ensenyament pregrau a la Facultat de Medicina de la Universitat Rovira i Virgili. Assignatura troncal: Ginecologia i Obstetrícia

Docència de postgrau

Ensenyament postgrau de l'especialitat medicoquirúrgica de ginecologia i obstetrícia: Sessions clíniques, Sessions bibliogràfiques, Cursos de formació continuada, Formació teòrica,  Assistència a comitès, multidisciplinaris d'obstetrícia i ginecologia, Col·laboració amb la unitat docent del pregrau de medicina de la URV.

Ensenyament postgrau de l'especialitat Ginecobstètrica d'infermeria (Matrona): Sessions clíniques, Sessions bibliogràfiques, Sessions quirúrgiques,  Cursos de formació continuada, Formació teòrica. Número de places MIR acreditades a l'any: 1, número de places LLIR acreditades a l'any: 3.


Recerca

Medicina matern-fetal: Diabetis i gestació Dra. Ballesteros/ Dra. Megia (Endocrinología), Proyecto de investigación de Salud (FISS). Col.laboració  amb el projecte StopPRE (Detección, en segundo trimestre, de los falsos positivos del cribado de preeclàmpsia de primer trimestre) consisteix en un assaig clínic, randomitzat a doble cec en el qual avaluarem si la retirada de l'aspirina a les 24 setmanes no incrementa el risc de preeclàmpsia. Col.laboració amb el projecte de SECUENCIACION DEL EXOMA EN FETOS CON ANOMALÍAS FETALES ESTRUCTURALES.

Ginecologia: VEGF i càncer de mama, Dra Galera. Evaluació mitjançant hormona mulleriana (AMH) de la reserva ovàrica després del tractament dels endometriomes mitjançant alcohol o cirurgia. Estudi pilot.

Assistència al part: Incidencia de part instrumentat amb analgèsia epidural amb ropivacaína 0,1% en combinació amb fentanilo en una pauta de bolo intermitent programat més analgèsia controlada per la pacient. Estudi observacional, prospectiu i comparatiu.

Institut Investigacio Pere Virgili