Captured in Tarragona on 11 Jun, 2020 by David Oliete.

GINECOLOGIA I OBSTETRÍCIA

El Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l'Hospital Joan XXIII té com a misió proporcionar atenció sanitària integral a la població, incloent tot l’espectre d’activitats assistencials pròpies de l’especialitat en un hospital universitari de tercer nivell, així com prestar una atenció sanitària al més alt nivell assistencial, com a centre de referència de la província .
És un servei docent i investigador integrat als estudis de salut pregrau i postgrau de Medicina e infermeria de la Universitat Rovira i Vigili.


Equip

Directora Clínica
Míriam de la Flor Lopez

Tutor Docent Metges Residents
Mª José Miranda Lucas

Coordinadora d'Infermeria d'Obstetrícia i Ginecologia
Francisca Durán Suárez

Caps Clínics
Mònica Ballesteros i Juana Galera

Facultatius Especialistes: Mónica Ballesteros Pérez, Cristina Capdet, Ricardo Custodio, Juana Galera Ortega, Antonia Gomar Crespo, María Gómez Romero, Albert Guarque Rus, Marta Jané Serra, Mónica López Rodríguez, Lourdes Martin González, Mª José Miranda Lucas, Miriam Ruiz Batalla, Montse Romero Patiño, Francisca Ruiz Díaz, Óscar Sanz Martínez, Gemma Soro Gonzalez, Montse Ingles Puig, Walkiria Wong.

Professor/a Associat/da Universitari/a: Mónica Ballesteros Pérez, Juana Galera Ortega, María Gómez, Albert Guarque Rus, Marta Jane Serra, Mónica López Rodríguez, Lourdes Martin González, Mª José Miranda Lucas, Montse Romero Patiño.

Tutora Docent llevadores:  Francisca Duran Suarez.

 

Serveis

Ginecologia:  Ginecologia general, Sol pelvià, Esterilitat, Ginecologia Oncològica, Patologia cervical, Unitat de patologia mamaria, Comitès multidisciplinaris.

Obstetrícia: Patologia Materna Fetal, Medicina i patologia fetal, Cirurgia fetal, Comitès multidisciplinaris.

Sessions informatives d'atenció al part 2022

Formulari d'inscripció.

Cartell xerrades llevadores Segon Quadrimestre 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Docència

Docència pregrau

Ensenyament pregrau a la Facultat de Medicina de la Universitat Rovira i Virgili. Assignatura troncal: Ginecologia i Obstetrícia

Docència de postgrau

Ensenyament postgrau de l'especialitat medicoquirúrgica de ginecologia i obstetrícia: Sessions clíniques, Sessions bibliogràfiques, Cursos de formació continuada, Formació teòrica,  Assistència a comitès, multidisciplinaris d'obstetrícia i ginecologia, Col·laboració amb la unitat docent del pregrau de medicina de la URV.

Ensenyament postgrau de l'especialitat Ginecobstètrica d'infermeria (Matrona): Sessions clíniques, Sessions bibliogràfiques, Sessions quirúrgiques,  Cursos de formació continuada, Formació teòrica. Número de places MIR acreditades a l'any: 1, número de places LLIR acreditades a l'any: 3.


Recerca

Medicina matern-fetal: Diabetis i gestació Dra. Ballesteros/ Dra. Megia (Endocrinología), Proyecto de investigación de Salud (FISS). Col.laboració  amb el projecte StopPRE (Detección, en segundo trimestre, de los falsos positivos del cribado de preeclàmpsia de primer trimestre) consisteix en un assaig clínic, randomitzat a doble cec en el qual avaluarem si la retirada de l'aspirina a les 24 setmanes no incrementa el risc de preeclàmpsia. Col.laboració amb el projecte de SECUENCIACION DEL EXOMA EN FETOS CON ANOMALÍAS FETALES ESTRUCTURALES.

Ginecologia: VEGF i càncer de mama, Dra Galera. Evaluació mitjançant hormona mulleriana (AMH) de la reserva ovàrica després del tractament dels endometriomes mitjançant alcohol o cirurgia. Estudi pilot.

Assistència al part: Incidencia de part instrumentat amb analgèsia epidural amb ropivacaína 0,1% en combinació amb fentanilo en una pauta de bolo intermitent programat més analgèsia controlada per la pacient. Estudi observacional, prospectiu i comparatiu.

LÍNIES D’INVESTIGACIÓ

Ensayo Clínico StopPre, Detección, en el segundo trimestre, de los falsos positivos del cribado de preecalmpsia de primer trimestre.

Instituto de Salud Carlos III

Codi d'identificació del projecte  PI17/01944

Centre promotor Hospital de la Vall d´Hebron , Barcelona.

Ensayo clínico EurpPE , Incorporación del ratio sFlt1/PIGF en el diagnóstico y clasificación de preeclampsia: Ensayo clínico randomizado

Instituto de Salud Carlos III

Codi d'identificació del projecte  IIBSP-EUR-2017-20.

Centre promotor Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona.

SEC. Secuenciación del exoma completa (SEC) en fetos con anomalias fetales estructurales

Instituto de Salud Carlos III

Codi d'identificació del projecte  PI17/01153.

Centre promotor Hospital Clinic . Barcelona.

Betatropina en la gestación normal y en la diabetis gestacional. Relación con el metabolismo lipídico e hidrocarbonado y con el crecimiento fetal.

Instituto de Salud Carlos III

Codi d'identificació del projecte  PI15/01562

Eje Succinato / SUCNR1 en la diabetis Gestacional: Implicación de la inflamación en la función placentària y su repercusión sobre el feto .

Instituto de Salud Carlos III

Codi d'identificació del projecte  PI18/ 8.112018

Estudio del Succinato circulante en sangre materna y de cordón umbilical como nuevo predictor de morbilidad neonatal a termino .

Enviat a la” Convocatoria de Becas para proyectos de Investigación Clínica Fundación Dexeus Mujer 2018”.

“SHARECONTRACEPT, Herramienta Digital de Ayuda a la Decisión (HATD), ¿mejora la adherencia al método contraceptivo elegido?”

Instituto de Salud Carlos III

Codi d'identificació del projecte  : PI18/00915

Institut Investigacio Pere Virgili