HOSPITAL DE DIA

L’Hospital de Dia té com a objectiu l’aplicació de tots aquells procediments diagnòstics i terapèutics que es poden realitzar en règim ambulatori, però que requereixen d’una hospitalització durant unes hores, sense ser imprescindible l’ingrés en una unitat d’hospitalització convencional.

Aquest servei permet evitar l’ingrés a l’hospital cada cop que el pacient necessiti controls, visites i tractaments, encara que s’hi hagi d’estar tot el dia.  L’Hospital de Dia té la finalitat d’afavorir la comoditat i el benestar de l’usuari, estalviant ingressos hospitalaris, podent d'aquesta manera estalviar una despesa en recursos innecessaris.

La distribució actual és d’una sala diàfana, en la que hi ha 5 boxs, amb llits com els que hi ha actualment a hospitalització, amb possibilitat d’aïllament amb cortines. Hi ha un box especialment per a nens.

Tots els boxs disposen dels següents equipaments: instal·lació de gasos, timbre d’avís, cadira per acompanyant, taula plegable amb rodes per poder menjar al llit, penjador per a roba del malalt i acompanyant i il·luminació.

Hi ha 12 butaques de tractament situats al voltant de la sala. Cada butaca té el seu endoll per a poder utilitzar una bomba de perfusió. Hi ha una habitació tancada amb portes  que disposa de doble porta amb vidre, amb un sistema d’expulsió de l’aire a l'exterior a través d’un filtre d’alta eficàcia HEPA i pressió negativa. Aquesta habitació és exclusiva per a tractaments inhalats.

L’Hospital de Dia disposa de tres consultes mèdiques: una per Hematologia i dos per la Clínica del Dolor, durant tots els matins.


Equip

Coordinadora

Aurora Gómez Domínguez

 

Serveis

Hematologia, Neurologia, Cirurgia Vascular, Medicina Interna, Pediatria, Nefrologia, Al·lèrgies, Urologia, Digestiu, Reumatologia, Clínica del Dolor.

Contacte

Secretaria de l'Hospital de dia: Telèfon: 977 295 880. L’horari de funcionament del servei és de 8 h a 22 h, en torn de matí i tarda.