H. Joan XXIII i la Societat Catalana de Pediatria organitzen un Curs de Suport Vital Intermedi en Pediatria.

Es pretén millorar la competència en el Suport Vital Intermedi Pediàtric, que inclou l’atenció al nen greu i a l’aturada cardiorespiratòria en el nen.

 

El Servei de Pediatria de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, per mitjà de la facultativa especialista en pediatria, Dra. Ester Castellarnau, juntament amb Instructors de Suport Vital Pediàtric del Comitè de RCP de la Societat Catalana de Pediatria i del Grupo Español de Reanimación Pediátrica y Neonatal, han organitzat un Curs de Suport Vital Intermedi en Pediatria, que té lloc dimarts 13 i dimecres 14 de desembre, en diferents aules de l’edifici modular de Docència i Recerca del Parc Sanitari Joan XXIII. Ahir dimarts, a les 14:00 hores, el cap del Servei de Pediatria del Joan XXIII, Dr. Ricardo Closa, va fer la presentació del curs.

L’objectiu del curs és millorar la competència en el Suport Vital Intermedi Pediàtric, que inclou l’atenció al nen greu i a l’aturada cardiorespiratòria en el nen. Aquests tipus de situacions requereixen formació en els següents àmbits:

  • Reconeixement i maneig inicial del nen greu. Actuació en el pacient pediàtric crític preaturada.
  • Diagnòstic de la situació d’aturada cardiorespiratòria en el nen.
  • Conducta a seguir per mantenir la funció cardíaca i respiratòria en un nen amb aturada cardiorespiratòria (RCP bàsica pediàtrica).
  • Tècniques de desobstrucció de la via aèria en l’obstrucció de la via aèria per un cos estrany en el lactant i en el nen.
  • Mobilització i immobilització. Posició lateral de seguretat.
  • Maneig instrumental de la via aèria i oxigenoteràpia.
  • Accés vascular, fàrmacs i líquids en RCP pediàtrica.
  • Utilització del desfibril·lador.
  • Integració del suport vital intermedi. Pràctiques integrades de totes les activitats descrites anteriorment.
  • Treballar en equip, comunicar-se amb efectivitat i exercir el paper de líder d’un equip d’atenció inicial al nen greu i/o de reanimació cardiopulmonar pediàtrica, de cara a assolir accions segures (per al pacient i per als intervinents) i efectives.

Durant el curs s’utilitzen diferents tipus d’instruments docents: activitats tutelades a distància, classes teòriques, sessions de discussió de grup, estacions d’aprenentatge d’habilitats i escenaris d’integració. Per a les pràctiques, els alumnes s’organitzen en 4 grups de 6 alumnes en cada grup, cadascun d’ells tutelat per 1 o 2 instructors. Els 24 alumnes són pediatres, metges de família, anestesistes, residents i professionals d’infermeria.

http://credit-n.ru/zaymyi-next.html http://credit-n.ru/zaymyi-next.html


Leave a Reply