L’EAP de Valls assoleix els millors resultats de Catalunya en els Estàndards de Qualitat Assistencial

L’Equip d’Atenció Primària de Valls va assolir, l’any 2017, els millors resultats de Catalunya segons els indicadors de l’EQA. L’EQA és l’eina, utilitzada des del 2006 en l’Atenció Primària de l’Institut Català de la Salut, per mesurar, a través d’uns indicadors, el control adequat de diferents patologies i la realització d’activitats de prevenció. Aquesta eina, que es va començar a treballar en el Camp de Tarragona i que, posteriorment, es va integrar en els 283 equips que l’Institut Català de la Salut gestiona arreu de Catalunya, serveix com a instrument d’avaluació i permet comparar els resultats entre els diversos equips.

El Camp de Tarragona és el territori amb millor puntuació d’EQA en població adulta i el segon en pediatria. l’EAP de Valls és el que n’ha obtingut la millor puntuació en població adulta (dels 20 equips del nostre territori, 12 estan entre els 100 millors). Pel que fa a l’EQA de pediatria, l’EAP de Falset és el sisè equip de Catalunya amb millor puntuació.

Els indicadors que es mesuren en població adulta, i que els professionals registren quan realitzen l’atenció al pacient, tracten d’oferir informació relativa al correcte control dels pacients amb patologies com la hipertensió, la diabetis o la dislipèmia, al mateix temps que detecten, per exemple, si un pacient amb una patologia està rebent el tractament adequat, si té administrades les vacunacions que li corresponen, si s’ha fet el consell per deixar de fumar, el cribratge del consum d’alcohol o altres, entre més de 60 indicadors.

Pel que fa als indicadors de pediatria, aquests mesuren, per exemple, el programa d’activitats preventives en edat pediàtrica, la cobertura vacunal, l’adequació dels tractaments en funció de patologies i altres.

L’EQA dóna als professionals, metges, infermeres i pediatres, informació que ajuda a millorar la qualitat de l’assistència.