El 95% de les cataractes i de les vitrectomies realitzades a l’Hospital Joan XXIII es fan amb ‘custom packs’ de material fungible

L’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona treballa amb paquets de cobertura quirúrgica, és a dir, paquets que només contenen material de paper i bates, des de l’any 2010. No obstant, el centre sanitari de Tarragona també està treballant amb custom packs, és a dir, paquets a mida de material fungible, en alguns procediments quirúrgics concrets. Concretament, el 95% de les intervencions de cataractes i de vitrectomies (despreniment de retina, entre d’altres) es fan aquests paquets a mida amb material fungible, que també s’utilitzen a l’Hospital Joan XXIII per a intervencions de neurocirurgia com les craneotomies.

Els hospitals de l’Institut Català de la Salut (ICS) estan generalitzant als seus quiròfans l’ús de custom packs, que són paquets que contenen tot el material d'un sol ús que és necessari per fer un determinat tipus d'intervenció quirúrgica. Aquest sistema permet estalviar molt de temps entre una operació i una altra, reduir la quantitat de residus, disminuir el risc d'infeccions i, fins i tot, el nivell de soroll a dins del quiròfan. També permet estalviar temps i diners. El sistema és especialment útil en les operacions urgents i en aquells quiròfans amb un nombre elevat d’intervencions, permet preparar més ràpidament la sala d'operacions, recollir-la i deixar-la de nou neta per a la següent intervenció i, per tant, poder atendre abans els pacients.

 

Durant l'any 2017 les sales d'operacions dels centres de l'ICS van fer servir més de 35.000 paquets de material a mida preparats directament pels proveïdors, un 13 % més que durant l'any anterior. Aquesta xifra representa una tercera part de totes les operacions de cirurgia major que es fan als hospitals de la institució.

Menys residus

L'ús de paquets a mida també permet reduir fins al 70 % la quantitat de residus -fonamentalment, plàstics- que es generen a les sales d'operacions i facilita el control de les infeccions perquè el material no s'ha de manipular tant. La utilització de custom packs també permet reduir els estocs al magatzem i, fins i tot, limita el soroll a dins del quiròfan perquè suposa obrir molts menys paquets. Miralles destaca que una de les coses de què més es queixaven els pacients abans de posar en marxa el nou sistema era el soroll que hi havia a dins de la sala d'operacions.

L'ICS té la voluntat d'estendre aquest mètode a totes les intervencions quirúrgiques que es fan als seus hospitals. De moment, ja hi ha paquets individuals específics per a 150 procediments quirúrgics diferents. El paquet més utilitzat és el bàsic, que conté el material mínim comú que és necessari per fer qualsevol operació, i que es pot complementar amb altres elements solts.

 

A més dels avantatges que suposen els custom packs en estalvi de temps, d'espai i de residus; en la millora en el control de les infeccions, i en l'estalvi econòmic, Imbert també afirma que l'ús d'aquests paquets també suposa una disminució dels riscos laborals, perquè redueix de manera dràstica el nombre de repeticions dels moviments que fan els professionals quan obren embalatges.

'Lean Healthcare'

La iniciativa s'emmarca dins del model de gestió per processos anomenat Lean Healthcare, que els hospitals de l'ICS estan aplicant als principals processos (àrea quirúrgica, urgències i hospitalització a domicili, entre d'altres).

Aquest model suposa l'aplicació a l'àmbit sanitari del mètode Lean, que té el seu origen en la indústria automobilística japonesa -a partir del Sistema Toyota de Producció- que es va començar a desenvolupar a mitjans del segle passat. Aquest mètode busca evitar ineficiències en els processos, a partir de la reducció dels temps d'espera, els desplaçaments, els errors, la sobreproducció, la repetició innecessària de tasques i l'emmagatzematge de material, entre d'altres.