L’Hospital Joan XXIII compta amb una unitat específica i multidisciplinària per tractar els pacients amb ELA

L’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona té un equip de treball per donar resposta, específicament, als pacients amb Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA). Aquesta unitat multidisciplinària està formada per un pneumòleg, Salvador Perelló, una especialista en rehabilitació, Cristina Ibartz, una endocrina, Esther Solano, i la neuròloga Anna Pellisé.

L’Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA) és una malaltia degenerativa, ràpidament progressiva, de primera i segona motoneurona. Els símptomes més prominents són  motors amb debilitat i l’afectació bulbar comporta trastorn de la deglució, del llenguatge i insuficiència respiratòria; per altra banda  cada vegada és dóna més importància als símptomes cognitius i afectius associats. L’etiologia és desconeguda en la gran majoria dels casos però un 10% dels pacient tenen antecedents familiars i durant els darrers anys s’han descrit mutacions associades. L’ELA té una incidència (nous pacients a l’any per 100.000 hab.), en el nostre entorn, de 1,5-2,5 persones per 100.000 habitants a l’any, i una prevalença de 6-7 persones per 100.000 habitants (nombre de pacients amb la malaltia per 100.000 hab.). Afecta més als homes que a les dones amb una relació de 1,5-2 a 1, i té un pic d’incidència entre els 55 i els 65 anys d’edat

Es tracta d’una malaltia poc freqüent, poc coneguda i amb necessitats específiques tant socials com assistencials. Els objectius de la unitat són facilitar el diagnòstic, el seguiment i el tractament dels pacients amb ELA. Els pacients seran visitats, a les consultes del Servei de Rehabilitació, per tots els professionals implicats un mateix dia, per resoldre problemes concrets de cada pacient, amb un abordatge sistemàtic dels símptomes i complicacions; facilitant la presa de decisions i l’abordatge psicològic i social. La implicació de tots els components busca adaptar les atencions a les necessitats reals, amb proximitat, de forma àgil i eficaç.