“La rapidesa en la identificació dels símptomes de l’Ictus i en el tractament és clau per minimitzar les seqüeles” – 29/10/18

DESCARREGAR