“La rapidesa en la identificació dels símptomes de l’Ictus i en el tractament és clau per minimitzar les seqüeles”

El Servei de Neurologia de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona ha organitzat, avui dilluns 29 d’octubre, una conferència didàctica sobre l’ictus amb títol “Dempeus contra l’ictus”, per commemorar el Dia Mundial d’aquesta malaltia que se celebra avui. Aquesta xerrada divulgativa, a càrrec dels especialistes de l’àrea de neurovascular, Xavier Ustrell i Anna Pellissé, ha intentat sensibilitzar i donar a conèixer la malaltia explicant els signes d’alerta, els tractaments, la prevenció i els darrers avenços. El doctor Ustrell ha explicat “la importància de reconèixer els símptomes per anar el més ràpidament possible a l’hospital per rebre els tractaments més adequats”. Al finalitzar la xerrada, ha participat el metge i president de l’Associació Sobreviure a l’ictus de Tarragona, Jordi Masqué, per aportar la visió del pacient que ha patit un Ictus i per donar a conèixer aquesta associació “que pot ser un recurs més per ajudar a la recuperació a les persones que pateixen aquesta malaltia”, ha afirmat el doctor Masqué.

     

L’ictus és una patologia greu que pot afectar tant a gent d’edat avançada com a gent jove i que representa la segona causa de mort i primera de discapacitat en el nostre entorn. Actualment és una malaltia tractable gràcies als avenços dels darrers anys en el seu maneig a través d’unitat especialitzades i tractaments urgents. El maneig neurològic especialitzat, multidisciplinari amb infermeria i rehabilitació, han permès millorar el pronòstic dels pacients afectats, disminuint de manera notable tant la discapacitat com la mortalitat d’aquesta malaltia. L’HJ23 a través del servei de Neurologia és l’hospital de referència del camp de Tarragona per la valoració i tractament urgent dels pacients que acaben de patir un ictus a través del codi ictus.

Actualment en el nostre centre es valoren entre 350-400 pacients a l’any derivats de manera urgent com a codi ictus, dels quals únicament uns 50 es podran beneficiar de la trombolisi, tractament per intentar dissoldre el “tap” de la circulació que origina l’Ictus, degut a l’estret marge de temps (només es pot aplicar dins les 4’5 primeres hores). Des de fa 3 anys també s’ha demostrat l’eficàcia del tractament endovascular, la trombectomia mecànica, que consisteix en retirar aquest “tap” de la circulació cerebral a través d’un cateterisme. En els casos que s’identifica aquest “tap” els pacients seran derivats a través d’un circuit urgent en centres de Barcelona altament especialitzats on es disposa dels mitjans per realitzar aquesta tècnica. En tots aquests casos el factor temps és primordial.

Per poder arribar a temps als hospitals designats és fonamental el reconeixement de la patologia i l’avís al servei d’emergències (SEM 112) per poder activar el codi ictus.  Sospitarem un ictus quan una persona bruscament  no parli bé, se l’hi desvií la boca i/o no pugui moure les extremitats d’un costat. Amb l’acrònim RAPID podem recordar que si es devia la boca al Riure, no podem Aixecar braç o la cama, hem de pensar en un Ictus i hem d’avisar Depressa al 112.

Des del servei de Neurologia HJ23 s’està treballant perquè més pacients es puguin beneficiar dels tractaments urgents. L’Àrea de neurovascular de l’HJ23 ha participat en l’estudi WakeUp stroke Trial, assaig clínic internacional, multicèntric i acadèmic, patrocinat amb un fons d’ajuda de la Unió Europea publicat al New England Journal of Medicine aquest 2018. Aquest assaig ha demostrat que amb tècniques de ressonància magnètica es poden identificar pacients en els quals desconeixem el temps d’evolució (ictus del despertar) que es benificiaran del tractament trombolític. Es va participar en aquest assaig conjuntament amb el servei de Radiologia-IDI i gràcies a la col·laboració del servei d’Urgències i de Medicina Intensiva.

Els ictus del Despertar o d’inici desconegut, en els quals no es coneix l’hora d’inici dels símptomes, representen fins un 24% dels codi ictus atesos a la nostra area i fins ara no podien rebre cap tractament de reperfusió.

Aquest importantíssim resultat es complementa amb la recent publicació dels assaigs DAWN i DEFUSE (NEJM) on es va mostrar l’efectivitat de la trombectomia mecànica en ictus de fins a 24 hores d’evolució on encara es detectava teixit salvable mitjançant tècniques de tomografia. Aquests avenços implicaran un gran avanç ampliant les opcions terapèutiques  en el tractament agut de tots els ictus independentment  del temps d’evolució.

Actualment a l’HJ23 el 2017 es van atendre 379 codi ictus,  s’han realitzat 66 tractaments de reperfusió, 53 tractats directament amb trombòlisi (rtPA)  i s’han enviat 37 pacients per valoració per trombectomia. http://credit-n.ru/zaymyi-next.html http://credit-n.ru/zaymyi-next.html


Deja una respuesta