Simulacre d’actuació davant la sospita de pacients amb Èbola al CUAP Sant Pere de Reus

Ahir dijous 20 de desembre, es va realitzar al CUAP Sant Pere de Reus un exercici de simulacre sobre malalties emergents, concretament un simulacre d’actuació enfront la sospita d’Èbola. L’objectiu del simulacre és analitzar la forma en que es tracta el cas, tenint en compte un escenari d’emergència que, segurament, s’hauria de coordinar amb altres agents de salut del territori. Aquest simulacre va estar coordinat per la Unitat Bàsica de Prevenció (UBP) de l’Atenció Primària de l’ICS Camp de Tarragona.

  

Un cop realitzat el simulacre, es pretén analitzar i mesurar l’aplicació del procediment d’actuació, la detecció de la sospita del cas, la dotació de la consulta d’aïllament, el circuit assistencial realitzat, l’aïllament del pacient sospitós, l’actuació dels professionals sanitaris i la protecció dels treballadors (col·locar-se els equips de protecció individual que tenen a la seva disposició, la prevenció en l’assistència sanitària, etc.).

El simulacre va durar uns 20 minuts i va comptar amb la participació de tots els diferents perfils i estaments professionals del CUAP: medicina, infermeria, auxiliars d’infermeria i zeladors. Un cop analitzats els resultats de l’exercici de simulacre, la UBP recomanarà les mesures per tal de millorar l’actuació i la protecció dels treballadors.