El Camp de Tarragona té els millors resultats de Catalunya en adults i en atenció a la dona segons els Estàndards de Qualitat Assistencial – 27/02/19

DESCARREGAR