El Camp de Tarragona té els millors resultats de Catalunya en adults i en atenció a la dona segons els Estàndards de Qualitat Assistencial

El Camp de Tarragona va assolir, l’any 2018, els millors resultats de Catalunya, en adults i en atenció a la dona, segons els indicadors dels Estàndards de Qualitat Assistencial (EQA). A més, també ha quedat en segona posició segons el indicadors de pediatria. L’EQA és l’eina, utilitzada des del 2006 en l’Atenció Primària de l’Institut Català de la Salut, per mesurar, a través d’uns indicadors, el control adequat de diferents patologies i la realització d’activitats de prevenció. Aquesta eina, que es va començar a treballar en el Camp de Tarragona i que, posteriorment, es va integrar en els 286 equips que l’Institut Català de la Salut gestiona arreu de Catalunya, serveix com a instrument d’avaluació i permet comparar els resultats entre els diversos equips.

 

El Camp de Tarragona té quatre Equips d’Atenció Primària entre els 11 amb millor puntuació de Catalunya, segons els indicadors que mesuren l’atenció a la població adulta: L’EAP de Valls, que l’any 2017 era el que tenia la millor puntuació en població adulta de tot Catalunya, al 2018 és segon; l’EAP de Les Borges del Camp, el quart; l’EAP de Falset, el setè; i Sant Salvador-Pallaressos, l’onzè. Pel que fa a l’EQA de pediatria, l’EAP de Falset és el quart equip de Catalunya amb millor puntuació, Les Borges el vuitè i La Canonja-Bonavista el desè.

Els indicadors que es mesuren en població adulta, i que els professionals registren quan realitzen l’atenció al pacient, tracten d’oferir informació relativa al correcte control dels pacients amb patologies com la hipertensió, la diabetis o la dislipèmia, al mateix temps que detecten, per exemple, si un pacient amb una patologia està rebent el tractament adequat, si té administrades les vacunacions que li corresponen, si s’ha fet el consell per deixar de fumar, el cribratge del consum d’alcohol o altres, entre més de 60 indicadors. Pel que fa als indicadors de pediatria, aquests mesuren, per exemple, el programa d’activitats preventives en edat pediàtrica, la cobertura vacunal, l’adequació dels tractaments en funció de patologies i altres. En quant a l’ASSIR, els indicadors mesuren, sobretot, activitats preventives (seguiment de l’embaràs, seguiment del puerperi, seguiment del postpart, etc.). L’EQA dóna als professionals de medicina, d’infermeria i de pediatria, informació que ajuda a millorar la qualitat de l’assistència.