La II Jornada d’Ortogeriatria posa l’accent en la prevenció, la detecció precoç del pacient fràgil i el tractament adequat per evitar noves fractures – 16/05/19

DESCARREGAR