Èxit de participació a la jornada d’Horts de Miró

Moltes famílies amb nens i nenes i moltes persones grans van participar ahir dimarts, 11 de juny, a la jornada “La salut al nostre barri” organitzada per l’Equip d’Atenció Primària Horts de Miró de Reus juntament amb l’Ajuntament de Reus (regidories de Benestar Social, Salut i Participació, Ciutadania i Transparència) i l’Agència de Salut Pública de Catalunya, al Centre Cívic Llevant. La jornada va servir, de totes les accions realitzades en el procés de Salut Comunitària engegat, per compartir converses, dubtes o inquietuds amb la població, i per prioritzar de manera participativa línies d’acció. A més, els veïns i veïnes del barri van poder gaudir amb activitats lúdiques com: contacontes, activitats infantils, berenar i ball del gegant del barri.

Durant la jornada es va ensenyar un vídeo en el que es van mostrar les característiques urbanístiques, demogràfiques i socioeconòmiques del barri. A més, es va explicar el diagnòstic de salut de la població d’Horts de Miró realitzat a partir d’uns indicadors de salut, de diferents bases de dades, dels darrers 5 anys, i també a través d’entrevistes a persones que viuen i/o treballen al barri. Aquest diagnòstic és complementari amb el del Pla de Salut de la ciutat.

Les principals troballes en aquest estudi fet durant aquests 5 anys són:

 • La zona d’Horts de Miró té molts contrastos tant pel que fa al nivell socioeconòmic de la població com per l’entorn urbanístic. Un 20% de la població entre 16 i 44 anys té un nivell d’estudis molt baix.
 • També es troben a faltar xarxes de suport veïnal.
 • Hi ha més joves que gent gran.
 • 2 de cada 10 homes i 4 de cada 10 dones de més de 74 anys viuen soles i molts d’ells prenen més de 10 medicaments.
 • Hi ha una alta prevalença d’obesitat, un 20%, sobretot en dones (24%).
 • Un 18% de la població consumeix fàrmacs per problemes de salut mental (principalment ansietat i depressió).
 • També s’ha detectat un elevat ús de les urgències hospitalàries per problemes de salut de poca gravetat.
 • Hi ha espais i programes que poden fomentar uns hàbits saludables però encara hi ha força població que no se’n beneficia.

Els professionals dels  diferents sectors implicats, valoren la salut i el benestar des d’una perspectiva integral, considerant els factors biològics però també els psicològics i els socials. Des de 2015 a la zona d’Horts de Miró es desenvolupa un procés de millora de la salut comunitària intersectorial partint del treball en xarxa d’institucions, serveis de proximitat, entitats cíviques i veïnat. Aquest treball ha estat promogut per l’EAP en el marc del programa COMSalut del Departament de Salut de la Generalitat, així com l’Ajuntament de Reus i l’Agència de Salut Pública de Catalunya. Els problemes de salut no es poden abordar exclusivament des de les institucions, per això la participació de la comunitat és imprescindible i la jornada de demà és molt important per a la millora de la salut i el benestar de les persones del barri.

El projecte COMSalut

El projecte COMSalut, comunitat i salut, parteix de la base que un 80% dels determinants de la salut són fora del sistema sanitari. Per tant, per tal de millorar la salut de les persones i les comunitats calen abordatges comunitaris, que complementin l’atenció individual a les persones. COMSalut pretén impulsar la reorientació del sistema sanitari cap a la promoció de la salut i la salut comunitària, així com la lluita contra les desigualtats i la promoció de les polítiques públiques saludables en l’àmbit local (PINSAP).

Els objectius del programa són els següents:

 • Dissenyar i desenvolupar una estratègia de salut comunitària local basada en la detecció de necessitats i la identificació d’actius.
 • Facilitar el funcionament integrat i en xarxa dels equips d’atenció primària i els de salut pública local, i també dels altres dispositius sanitaris i socials que actuen en el territori així com dels actius de la comunitat.
 • Amb implicació activa del teixit comunitari, és a dir, mitjançant el paper dels ajuntaments, les escoles, els casals d’avis o altres entitats socials.

El programa implica directament, en l’àmbit local, els professionals pertanyents als àmbits següents:

Atenció primària i comunitària. Amb la reorientació del seu catàleg de serveis cap a la promoció de la salut, la salut comunitària, la clínica basada en l’evidència (projecte Essencial) i la desmedicalització de la vida (prescripció social). Els proveïdors dels centres de salut COMSalut tenen un contracte específic amb el CatSalut que legitima aquest model nou.

Equips de salut pública territorials. Esdevenen els coordinadors o facilitadors del procés metodològic de salut comunitària a cada barri, i asseguren que els recursos que l’Agència de Salut Pública de Catalunya posa a disposició per a la salut comunitària arriben al barri, enllaçant recursos amb actius del barri, etc.

Municipi. És l’agent clau donat que és el responsable de la salut de la comunitat, amb capacitat  i poder real de treballar per a la millora dels determinants socials de la comunitat

Comunitat. Veïns, veïnes i entitats del barri com a protagonistes del procés. http://credit-n.ru/zaymyi-next.html http://credit-n.ru/zaymyi-next.html


Leave a Reply