L’Hospital Joan XXIII i l’ICO Tarragona realitzen totes les biòpsies de moll d’os sota sedació supervisada pel Servei d’Anestesiologia

Des del mes de setembre passat, a l’Hospital Universitari Joan XXIII, totes les biòpsies de moll d’os es duen a terme amb sedació realitzada pel Servei d’Anestesiologia. Aquest procés es realitza a l’Hospital de Dia oncohematològic amb la coordinació entre l’especialista en hematologia, l’especialista en anestèsia i l’especialista en infermeria oncològica.

Abans, aquestes biòpsies amb anestesista només es podien fer un dia al mes de forma  programada a quiròfan. Actualment, tots els dimecres es realitzen les biòpsies de moll d’os amb sedació a l’Hospital de Dia oncohematològic. Així s’aconsegueix que aquesta prova es pugui fer de forma ràpida agilitzant, per tant, el diagnòstic i amb la participació de l’anestesista.

 

La tècnica es realitza a l’Hospital de Dia. El pacient hi acut de forma programada i a l’acabar la prova pot marxar cap a casa, el mateix dia, donat que es tracta d’un procés ambulatori. El principal avantatge d’aquesta tècnica es que es pot realitzar sense cap tipus de dolor ni molèstia pel pacient, amb la màxima qualitat i seguretat pel pacient.

L’hematòloga de l’ICO Camp de Tarragona, Teresa Giménez, una de les responsables de practicar la biòpsia òssia explica que “es realitzen, aproximadament unes 110 biòpsies de moll d’os al llarg de l’any. D’aquestes, no totes es realitzaven amb sedació per part de l’equip d’anestèsia, en canvi en l’actualitat serà possible fer-ho amb anestesia per a tots els pacients”. Aquest avenç permet practicar setmanalment 3 o 4 biòpsies de medul·la òssia amb sedació a l’Hospital de Dia. La biòpsia de moll d’os permet fer el diagnòstic i/o l’estadiatge d’algunes d’aquestes patologies hematooncològiques.

   

L’ICO Camp de Tarragona

L’any 2014 el Servei d’Hematologia de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona va passar a l’Institut Català d’Oncologia sota la denominació de ICO Camp de Tarragona. En l’actualitat el Servei d’Hematologia té un equip humà format per 10 hematòlegs, 4 residents (un per any), equip d’infermeria especialitzada i una administrativa.

El servei ofereix diagnòstic, tractament i seguiment de totes les malalties de la sang com: leucèmies agudes, síndromes mieloplàstiques, limfomes, síndromes limfoproliferatives, mielomes múltiples, aplàsies medul·lars així com totes les hemopaties benignes i trastorns/controls de la coagulació.