Valls acull una jornada de reflexió entre els professionals de l’ICS sobre el projecte de Qualitat i Seguretat dels Pacients

Ahir dimecres 4 de desembre, Valls va acollir el Consell de Direcció de l’Atenció Primària de l’ICS Camp de Tarragona, que es va plantejar com un exercici de reflexió centrat en el projecte estratègic de Qualitat i Seguretat dels Pacients. Jornada liderada per la Unitat Territorial de Qualitat i Seguretat dels Pacients.

L’objectiu d’aquesta jornada de treball va ser reflexionar sobre la política de qualitat desenvolupada per la Direcció d’Atenció Primària i sobre els nous reptes de futur, amb la participació dels directius i els referents de qualitat i seguretat dels pacients dels Equips d’Atenció Primària i altres unitats. Es van preparar 8 taules, on es proposaven dos reptes diferents en cadascuna d’elles, i on els professionals van formular propostes per aconseguir els reptes. Tots els professionals van passar per les taules i cada taula tenia dos conductors que van vetllar per la participació de tots, van recollir i agrupar les propostes que, més tard, van presentar a les conclusions. Finalment es va fer una priorització de les propostes realitzades en cada repte. Aquestes propostes prioritzades s’incorporaran al Programa de Qualitat 2020.

   

Els 8 reptes que es van plantejar a les taules eren sobre:

 1. El model organitzatiu de la Direcció d’Atenció Primària.
 2. El model organitzatiu dels Equips d’Atenció Primària.
 3. L’acreditació dels equips.
 4. Estratègies de Seguretat dels Pacients proactives.
 5. Estratègies de Seguretat dels Pacients reactives.
 6. Recerca, Docència i Formació.
 7. Participació Ciutadana.
 8. Comunicació.

   

Idees i Propostes

 1. Algunes de les idees i propostes que van fer els professionals van estar, per exemple, en referència al primer repte, fer més reunions amb els directors dels equips i els referents de qualitat; fer més formació específica als nous directius en qualitat i seguretat dels pacients i realitzar comissions més participatives.
 2. Pel que fa al segon repte, els professionals van traslladar idees com que el rol del referent de qualitat dels equips estigui més proper a la direcció de l’equip, que tingui reconeixement, més formació i que hi hagi més participació dels professionals assistencials.
 3. En quant a l’acreditació, van expressar que tot l’equip ha d’estar implicat, crear equips de millora, la necessitat d’identificar líders, formació per a l’acreditació amb sessions pràctiques.
 4. En el quart repte, els professionals van expressar que l’eina proactiva de gestió i avaluació de la Seguretat del Pacient aporta molt valor però que la seva dimensió és molt gran, que es necessita més formació i que és important la figura del responsable del projecte i el reconeixement als professionals.
 5. Al cinquè repte, els professionals van demanar tallers pràctics, simplificar l’eina que és molt bona, esbrinar si la informació arriba als professionals i que aquesta sigui més resumida i realitzar més formació.
 6. En quant a Recerca, Docència i Formació van plantejar realitzar la formació simulant un cas clínic i que s’inclogui la participació dels residents. Buscar la forma d’implicar més als pacients en projectes de recerca de seguretat dels pacients. Que la difusió que es fa als congressos arribi més als professionals. Que els líders dels projectes vagin pels equips i que els professionals necessiten més assessorament per saber desenvolupar les seves idees com a projectes de recerca. També facilitació dels doctorats.
 7. En quant a participació ciutadana, es van plantejar si l’organització està preparada. La necessitat de potenciar les xarxes socials, de fer campanyes divulgatives, que evolucioni la reclamació dels usuaris cap a un sistema per identificar aspectes de millora i fer enquestes concretes als pacients durant tot el seu procés pel sistema de salut.
 8. I pel que fa a la comunicació, els professionals van demanar un gestor documental més efectiu, projecte que ja s’està treballant, que la informació sigui més reduïda, hi ha massa informació, la necessitat de quantificar qui rep la informació i simplificar processos.

    http://credit-n.ru/zaymyi-next.html http://credit-n.ru/zaymyi-next.html


Leave a Reply