L’Hospital Joan XXIII fa les dues primeres duodenopancreatectomies cefàliques amb el robot Da Vinci Xi

La intervenció, que consisteix en la resecció del cap de pàncrees totalment assistida pel robot, s’ha efectuat per primera vegada a Tarragona i només s’ha dut a terme abans a Catalunya a l’Hospital Vall d’Hebron.

El passat mes de novembre, el Servei de Cirurgia General i Aparell Digestiu de l’Hospital Universitari Joan XXIII, que dirigeix ​​la Dra. Rosa Jorba, va dur a terme amb èxit dues intervencions quirúrgiques d’alta complexitat mitjançant el robot Da Vinci. Es tracta d’una intervenció anomenada duodenopancreatectomia cefàlica, que assistida totalment per robot només ha estat efectuada abans, a Catalunya, a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron.

La duodenopancreatectomia cefàlica consisteix en l’extirpació del cap de pàncrees, duodè, vesícula i part final de la via biliar. La intervenció és altament complexa, requereix habitualment d’una incisió a l’abdomen molt àmplia i pot presentar una taxa important de complicacions postoperatòries. A part de l’extirpació dels diferents òrgans, després es fa la reconstrucció del trànsit biliar, pancreàtic i intestinal, és a dir, les anastomosis. L’assistència amb el robot permet que aquesta operació sigui mínimament invasiva ja que l’accés a l’abdomen és laparoscòpic i no cal fer una ferida tan gran al pacient. A més, el robot millora molt la visió, la manipulació dels teixits i permet més amplitud de moviments, el que facilita sobretot les anastomosis.

 

La cirurgia robòtica ha suposat en diferents tipus d’intervencions un postoperatori menys dolorós i una recuperació més ràpida del pacient comparat amb la cirurgia oberta. El fet de ser una cirurgia més precisa fa que es necessiti menys transfusió de sang, el que pot comportar menys complicacions postoperatòries i menys estada hospitalària. No obstant això, no es pot efectuar la cirurgia robòtica en tots els pacients, cal seleccionar-los en funció de l’extensió de la malaltia, l’afectació d’estructures vasculars i els antecedents del malalt.

El robot Da Vinci Xi

El robot Da Vinci Xi compta amb tres elements principals: Una consola quirúrgica, des d’on el cirurgià controla els instruments quirúrgics a través de dos comandaments i pedals, amb una visió ampliada i en 3D; el carro del pacient, amb quatre braços mòbils que intervenen directament sobre aquest i executen els moviments que ordena el cirurgià; la torre de visió, que permet visualitzar la cirurgia mitjançant càmeres que ofereixen una imatge en alta definició.

El Servei de Cirurgia General i Aparell Digestiu de l’Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII va iniciar el programa de cirurgia robòtica l’any 2017, amb la cirurgia colorectal. Durant el mes de novembre de 2017 es va practicar la primera pancreatectomia distal (cua de pàncrees) i posteriorment s’han anat incorporant nous procediments. Per poder dur a terme aquest programa de cirurgia robòtica ha estat necessària una formació especialitzada de tot l’equip, no només dels cirurgians, sinó també de la resta de professionals: anestesiòlegs, infermeria i altre personal de l’àrea quirúrgica.

El robot Da Vinci és un avanç tecnològic que han anat incorporant els hospitals més qualificats del món, que pot ajudar a que les cirurgies més complexes i de difícil accés es puguin arribar a fer de manera mínimament invasiva. Actualment, hi ha aproximadament unes 5.200 unitats del robot Da Vinci a tot el món, 64 Espanya i 15 a Catalunya. L’Hospital Universitari Joan XXIII, en línia amb la super-especialització dels seus professionals, també ha apostat per aquesta tecnologia per oferir els últims avenços als pacients de la província de Tarragona. http://credit-n.ru/zaymyi-next.html http://credit-n.ru/zaymyi-next.html


Leave a Reply