Es restringeix l’entrada d’acompanyants a tot l’Hospital

Amb motiu de la situació excepcional provocada pel Covid-19, i seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries, l’Hospital Universitari Joan XXIII extrema les mesures de precaució i restringeix totalment l’entrada de visitants i acompanyants a tot l’hospital.

Només es permetrà l’accés a les plantes d’hospitalització i àrees d’atenció sanitària a acompanyants en casos excepcionals i prèviament autoritzats per l’equip assistencial.

En aquestes circumstàncies, a causa de la restricció, només poden entrar a l’hospital:

 • Proves diagnòstiques o tractaments Hospital de dia:

Les persones que s’hagin de fer una prova diagnòstica o tractament a l’hospital de dia. Cal acreditar-ho amb el full de citació i adreçar-se al taulell d’informació per confirmar la realització de la prova. En cas de tenir problemes de mobilitat poden venir amb un acompanyant.

 • Ingressos planificats:

Les persones que hagin d’ingressar, si ho fan acompanyades, un cop formalitzat l’ingrés, l’acompanyant ha de marxar i no pot esperar a la sala d’espera del bloc quirúrgic ni pujar a planta . En cas d’intervenció quirúrgica per un procés oncològic es permetrà un acompanyant.

 • Àrea d’Urgències:

Les persones que necessitin ser visitades a Urgències i arriben amb acompanyant:

 1. Faran l’admissió i es facilitaran les dades de contacte de l’acompanyant. Només estarà permès un acompanyant per pacient.
 2. El familiar resta a la sala d’espera pendent de la primera avaluació ( pendent proves, ingrés, alta).
 3. Un cop informat per part de l’equip assistencial el familiar marxarà del servei d’urgències.
 4. En cas que el pacient sigui tributari d’ingrés i sempre que l’estat de salut del pacient ho permeti és important que es quedi amb un telèfon mòbil i carregador.
 • Unitat Cures intensives:

Un sol acompanyant per pacient ingressat en UCI convencional No COVID ( UCI 3 – Rea ; UCI 5 – Prequirúrgica) en horari de 14:00h a 15:00h. Només es permet un sòl acompanyant. L’accés de visites a la resta d’Unitats de Cures intensives no està permès.

 • Àrea de Pediatria:

Un acompanyant per menor ingressat a l’àrea de pediatria.

 • Parts:

Un acompanyant per cada naixement a l’àrea d’obstètrica. Sempre es tractarà de la mateixa persona.

 • Situació final de vida:

Familiars de pacients en situació de final de vida que prèviament hagin estat contactats i informats per part de l’equip assistencial.

http://credit-n.ru/zaymyi-next.html http://credit-n.ru/zaymyi-next.html


Leave a Reply