Professionals de l’ICS Camp de Tarragona de l’Hospital i de Primària recullen els premis Battestini

Ahir dijous 1 d’octubre es van donar, al Col·legi Oficial de Metges de Tarragona, el premis Battestini de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques, que continua premiant la millora en la qualitat sanitària i hospitalària. Ahir, en una entrega de premis sense cerimònies, marcada pel COVID, van recollir els premis els professionals dels dos treballs premiats de l’ICS Camp de Tarragona.

El premi a la millor Unitat Assistencial Hospitalària va recaure en el treball Implementació d’un programa d’intervenció a la família involucrada en un procés de mort d’un familiar en un servei d’urgències hospitalàries. El jurat ha valorat el suport psico-emocional a les famílies en situacions de mort al Servei d’Urgències.Les autores del treball van ser les doctores especialistes Carme Berbis, Ana Condon, Anna Falco, Mònica March, Anna Palau i M. Carme Boqué.

En referència al premi a la Millor Unitat Assistencial en Atenció Primària, va recaure al treball Microeliminació d’hepatitis Crònica en pacients del Camp de Tarragona, treball en el que han participat 20 equips de professionals de diferents nivells assistencials, durant dos anys, pretén eliminar la malaltia en aquesta àrea i millorar l’atenció dels pacients. El treball mostra una disminució de pacients amb hepatitis C, també detecta casos ocults en l’Atenció Primària i en mesura l’impacte de la intervenció. Els autors del treball van ser els doctors especialistes Juan Carles Quer i Jordi Daniel.