L’Hospital Joan XXIII incorpora una ressonància magnètica nova

El nou equip de ressonància magnètica incorpora la tecnologia de flux de treball accelerat amb intel·ligència artificial. És el primer equip d’aquestes característiques que l’IDI instal·la a Catalunya.

 L’Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) ubicat a l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona ha instal·lat una segona unitat de ressonància magnètica i ha realitzat una actualització d’un dels equipaments de TC (Tomografia Computada), dues actuacions que milloren la qualitat, la rapidesa i el confort pels pacients i per als professionals. El nou equip de ressonància magnètica, Philips Ingenia Evolution 1.5T, incorpora la tecnologia de flux de treball accelerat combinat amb intel·ligència artificial per escurçar els temps d’estudi i millorar els processos diagnòstics. És el primer equip d’aquestes característiques que s’instal·la a Catalunya.

La nova ressonància magnètica (RM) reforça i amplia la capacitat de diagnòstic de l’hospital en quantitat i qualitat, a més de dotar-lo d’una major precisió en el diagnòstic. Té un paquet de software multimodal que permet fer estudis de mama, de fetge, de pròstata i múscul-esquelètics. És completament digital i incorpora mètodes d’exploració ràpids i reproduïbles, evitant repeticions innecessàries per al professional sanitari i els pacients.

Tot això converteix aquesta RM en una de les modalitats diagnòstiques més versàtils del moment i és capaç d’oferir diferents tipus d’informació sobre el funcionament del cos humà. La informació es processa de manera intel·ligent gràcies a la intel·ligència artificial i permet fer un diagnòstic precís, de manera no invasiva i ara també en menys temps.

A més, de cara al pacient destaca la millora del seu confort, amb un major espai, ben il·luminat, i un major diàmetre d’entrada de l’aparell, el que redueix l’ansietat de la persona que se sotmet a la prova. L’equip és menys sensible als artefactes que sorgeixen pel moviment del pacient, evitant en alguns casos la repetició de les proves.

També s’ha dut a terme una reestructuració de les sales de recuperació compartides amb l’altre equip de ressonància magnètica existent, junt amb la remodelació de la sala de control, fent-la més funcional i proporcionant un millor control dels dos equipaments. El fet disposar de dues unitats de ressonància magnètica és una millora per a la gestió i la disminució de les llistes d’espera.

En referència a l’actuació que s’ha realitzat en un dels dos equipaments de TC, s’ha fet una actualització de la màquina que ha permès evolucionar de 40 a 128 detectors, per tant, més qualitat d’imatge i més rapidesa per fer les exploracions. També suposa menor dosi d’irradiació pel pacient.