Curs de ‘Crisis Resource Management’ al CUAP de Reus

Els dies 11 i 12 de desembre la Unitat de Simulació Clínica de la Fundació HJ23 es va desplaçar el CAP Sant Pere de Reus per realitzar  el 2on Curs de “Crisis Resource Management” (CRM) i Seguretat per a Centres d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP).

Van assistir 6 infermers/eres i 6 metges/eses del CUAP del CAP Sant Pere de Reus. Es van fer 7 casos clínics en dues sessions de simulació “in-situ” d’alta fidelitat en la que es van treballar tant habilitats tècniques com no tècniques per el maneig de pacients crítics.

La simulació clínica es una eina de formació d’alt rendiment en la formació continuada per a personal sanitari. Permet treballar el maneig clínic de pacients des d’un punt de vista multidisciplinar. Permet també treballar habilitats no tècniques com la comunicació, el treball en equip, etc., millorant d’una manera molt significativa el rendiment de l’equip. Sense risc per als pacients, es poden treballar situacions crítiques i situacions poc freqüents.