El Parc Sanitari Joan XXIII estrena un nou magatzem de 313 m2 amb possibilitat de doblar la seva capacitat

Actualment, el nou edifici s’ha convertit en el centre de logística i aprovisionament de la vacuna de la Covid19, així com de distribució de materials i equipaments per a la vacunació al Camp de Tarragona.

En un futur, a mitjà termini, se’n farà un ús polivalent per cobrir les necessitats de moviment dels serveis del Parc Sanitari quan s’inicien les obres del nou complex hospitalari.

El Parc Sanitari de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona compta amb un nou edifici, ubicat al costat de l’edifici modular de Docència i Recerca que, actualment, dóna cobertura a la campanya de vacunació de la Covid19.

Aquest edifici, destinat inicialment a funcions de emmagatzematge, ha de servir per ampliar els espais de magatzem amb què compta actualment el recinte. En l’actual context de pandèmia, però, s’ha prioritzat el seu ús com a centre logístic i de distribució de vacunes de la Covid-19 per al Camp de Tarragona, des d’on es distribueixen, a tot el territori, els equipaments necessaris per dur a terme la vacunació: vials, xeringues, EPIs, material fungible, etc. És, alhora, el punt de sortida del personal sanitari que es desplaça a fer les vacunacions.

Es preveu, també, que quan s’inicien les obres del nou complex hospitalari i es duguin a terme les grans reformes de l’edifici C, la nova construcció pugui tenir un ús polivalent on s’ubiquin els serveis que, mentre durin les obres, s’hagin de desplaçar dels seus espais actuals, fins que els nous espais estiguin preparats per instal·lar-s’hi.