Un equip investigador de l’ICS i l’IDIAP ofereix un curs d’RCP i ús de DEA a ciutadans de Cornudella, Falset, Borges, Mont-roig, Miami i Reus

En el marc del projecte smartwatch, que pretén comprovar si es disminueix el temps d’inici en cas d’aturada cardiorespiratòria en la via pública amb la creació d’una xarxa de voluntaris formats.

L’equip investigador del projecte smartwatch, liderat per la investigadora principal, Cristina Rey, oferirà un curs de reanimació cardiopulmonar (RCP) i ús de DEA a la població d’àmbit rural (Mont-roig-Miami, Les Borges del Camp, Cornudella i Falset) i a persones formades amb anterioritat a la ciutat de Reus. Aquest curs, emmarcat en aquest projecte d’investigació finançat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i el Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut (2016-2020), pretén comprovar si es disminueix el temps d’inici en cas d’aturada cardiorespiratòria en la via pública amb la creació una xarxa de voluntaris formats en maniobres de reanimació cardiopulmonar.

El curs de  formació està dirigit a la població general major de 18 anys i té per objectiu donar els coneixements teòrics i pràctics sobre què fer en cas d’una situació de prestació d’auxili, des d’una persona inconscient fins a un ennuegament, tant en adults com en infants. Donada la situació actual generada per la pandèmia per COVID-19, l’equip investigador ha adaptat la formació a un entorn virtual, a través d’una plataforma creada per l’empresa especialitzada en e-salut, Magnore, i ha incorporat les noves directrius en relació a la reanimació cardiopulmonar en aquesta situació.

Les persones inscrites podran realitzat tots els continguts del curs de forma gratuïta. El correu electrònic de contacte és: cursrcp.tgn.ics@gencat.cat.

Els principals continguts són:

  • Espai general i de relació amb l’investigador i suport tècnic informàtic; 1) Avisos i notícies, 2) Fòrum de dubtes i 3) Glossari i Terminologia.
  • Test previ de coneixements; 1) Pretest amb 5 preguntes sobre coneixements previs (seguint recomanacions del CCR) i 2) Guia de l’alumne.
  • Contingut teòric; 1) RCP bàsica, 2) Ús del DEA, 3) Ennuegament i 4) Adaptació de les recomanacions a la situació generada per la pandèmia COVID19.
  • Casos pràctics; en aquests espai es presenten 5 situacions on el participant ha de triar que fer en cada situació, rebent una resposta amb retroacció síncrona segons si la decisió ha estat correcta o no. Es tracta d’un espai on es pretén simular una situació real i que l’alumne apliqui els coneixements adquirits. Cada cas consta de varies escenes de presa de decisions.
  • RCP simulador; eina informàtica on els alumnes, a través del teclat o del ratolí, poden practicar el ritme del massatge cardíac en cas d’una RCP. Al finalitzar els dos minuts de simulació l’alumne rep una retroacció de quina ha estat la seva actuació.
  • Test final; en aquest test s’inclouen 10 preguntes d’avaluació dels coneixements adquirits seguint les recomanacions del CCR.
  • Enquesta de satisfacció; el participant podrà valorar la formació en relació a l’organització, metodologia, aplicabilitat, valoració general i la valoració dels docents. També hi ha un espai de suggeriments i observacions.
  • Diploma; espai on l’alumne, sempre que hagi completat el curs satisfactòriament es podrà descarregar el certificat corresponent.

Al finalitzar el curs i si s’és apte, s’oferirà la possibilitat de formar part de la “Xarxa de Voluntaris” per a que quan es puguin realitzar simulacions en la via pública, les persones formades hi participin.

L’equip investigador s’ha proposat continuar amb aquest estudi durant els propers anys sol·licitant novament finançament al Departament de Salut mitjançant un PERIS.