Els professionals d’infermeria de l’Hospital Joan XXIII comencen la Prescripció infermera

El Departament de Salut va aprovar el Decret 180/2019, de 27 d’agost, que autoritza a la dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà.

Des del passat 15  de març de 2021, en un pla pilot dels hospitals de l’ICS, 10  professionals d’infermeria de l’Hospital Joan XXIII de Tarragona han començat a realitzar la prescripció de medicaments i material sanitari amb recepta electrònica i signatura pròpia. El Departament de Salut va aprovar el Decret 180/2019, de 27 d’agost, pel qual es regula el procediment d’acreditació de les infermeres i infermers per a l’exercici de la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà, no subjectes a prescripció mèdica. La prescripció infermera és un reconeixement a l’expertesa en la cura i la relació   d’aquest col·lectiu amb els seus pacients

Magda March Jardí, una de les infermeres prescriptores que ha començat amb la prescripció infermera, ens que “representa normalitzar una tasca que  suposarà  un benefici pel pacient i una major accessibilitat als productes sanitaris, ja que la infermera és el primer contacte del pacient amb el personal sanitari, i a més, és qui més en contacte està amb el pacient”.

La prescripció infermera és un reconeixement a l’expertesa en la cura i la relació   d’aquest col·lectiu amb els seus pacients.

Els requisits per poder prescriure són: disposar del títol de Grau en Infermeria, Diplomatura en Infermeria o Ajudant Tècnic Sanitari o equivalent, i acreditar una experiència professional mínima d’un any en un o més llocs de treball o superar un curs d’adaptació gratuït en el cas de no tenir l’any treballat.

Els productes subjectes a prescripció mèdica estan pendents de l’elaboració de protocols i guies de pràctica clínica per part de la Comisión Permanente de Farmacia del Consejo Interterritorial del SNS.

L’acreditació de la prescripció infermera és un gran pas endavant i un reconeixement a la professió. Més de 45.000 infermeres i infermers de Catalunya poden indicar i dispensar medicaments, que no requereixen prescripció mèdica, i material sanitari. Aquesta tasca ja la feien però requeria la validació per part d’un professional mèdic.