Un estudi de Medicina Interna del Joan XXIII conclou que els pacients obesos o amb Síndrome Metabòlica amb Covid presenten pitjor pronòstic

És un estudi prospectiu que va incloure 303 pacients hospitalitzats a l’Hospital Joan XXIII per pneumònia per SARS-CoV-2, publicat a la revista Journal of Personalized Medicine.

El Servei de Medicina Interna de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona ha publicat un article a la revista Journal of Personalized Medicine. L’article titulat “Biomarcadors predictius de la gravetat del COVID-19 en pacients amb obesitat i síndrome metabòlica infectats per SARS-CoV-2”, conclou que els pacients obesos i/o amb Síndrome Metabòlica (SM) amb COVID-19 presenten pitjor pronòstic.

En pacients infectats per SARS-CoV-2, l’obesitat, la hipertensió i la diabetis són factors de risc que s’associen a mortalitat elevada, pel que cal una ràpida detecció i possiblement teràpies més personalitzades en aquests grups de pacients.  Per tant, el grup de recerca va investigar l’impacte de l’obesitat i la síndrome metabòlica (SM) en el curs clínic dels pacients que ingressaven amb COVID-19. A més, també va estudiar si els biomarcadors pronòstics que s’havien descrit per a la població general eren útils per predir l’evolució de COVID-19 en pacients amb obesitat o SM.

Aquest estudi prospectiu de cohorts va incloure 303 pacients hospitalitzats a l’Hospital Joan XXIII per pneumònia per SARS-CoV-2. Els participants es van classificar, primer, segons la presència d’obesitat i, després, segons la presència de SM. Es van recollir paràmetres clínics, radiològics i analítics. Els principals resultats van mostrar que els pacients amb obesitat presentaven símptomes moderats de pneumònia per SARS-CoV-2, infiltrats pulmonars bilaterals i necessitaven tractaments més agressius amb més freqüència. Per altra banda, els pacients amb SM presentaven pneumònia greu i insuficiència respiratòria amb més freqüència, una taxa de mortalitat més elevada i també nivells de creatinina i troponina més alts.

Les principals conclusions d’aquest estudi van ser que, efectivament el pacients obesos i/o SM amb COVID-19 presentaven pitjor pronòstic. A més, la interleuquina 6 era un predictor potencial de la gravetat del COVID-19 en pacients amb obesitat, mentre que la troponina i la LDH es podien utilitzar com a biomarcadors predictius de la gravetat del COVID-19 en pacients amb SM.

Aquesta investigació demostra que s’han d’intensificar i personalitzar els tractament del COVID-19 en pacients amb obesitat o Síndrome Metabòlica.

Aquest treball ha estat parcialment finançat per una ajuda atorgada per la Direcció General de Recerca i Innovació en Salut, Departament de Salut, Generalitat de Catalunya (projecte 6_17) i per una donació de l’Ajuntament de Perafort obtinguda gràcies a una col·lecta efectuada entre els veïns del poble.

Referència bibliogràfica

Predictive Biomarkers of COVID-19 Severity in SARS-CoV-2 Infected Patients with Obesity and Metabolic Syndrome

Carles Perpiñan, Laia Bertran, Ximena Terra, Carmen Aguilar, Miguel Lopez-Dupla, Ajla Alibalic, David Riesco, Javier Camaron, Francesco Perrone, Anna Rull, Laia Reverté, Elena Yeregui, Anna Marti, Francesc Vidal,Teresa Auguet.

  1. Pers. Med. 2021, 11(3), 227; DOI: https://doi.org/10.3390/jpm11030227