L’ICS Camp de Tarragona realitza millores al CAP Bonavista durant el 2020 i el 2021

La inversió total realitzada al CAP Bonavista en aquest termini ha estat d’uns 300.000 €.

Durant els anys 2020 i 2021 s’han realitzat importants millores al CAP Bonavista. Una d’elles, la renovació integral del sistema de climatització del CAP, que ha permès el control individualitzat de cada estança. A més, s’ha adaptat la instal·lació als procediments del PLASECTA, de forma que en cas de risc químic, on hi hagi necessitat de confinament, el sistema bloquegi automàticament l’aportació d’aire exterior i treballi en mode recirculació.

També s’ha incrementat la ventilació de les dependències per incrementar el nombre de renovacions a les consultes, en condicions de funcionament normals (especialment  interessant per fer front a malalties de transmissió aèria com el COVI19).

En l’àmbit energètic, es preveu una important reducció del consum energètic per una  millor  eficiència dels equips de climatització i per l’autogestió dels nivells de renovació d’aire en funció del nivell de CO2 a les estances. Tanmateix, s’ha procedit a la millora del sistema d’il·luminació amb tecnologia “led”, que millora el rendiment lumínic i redueix considerablement el consum.

Una altra actuació al centre sanitari ha estat la dotació d’un nou ascensor, la climatització dels magatzems farmacèutics i la renovació tecnològica de tota la instal·lació informàtica. També amb motiu del pla de millora i confort del CATSALUT s’han dut a terme treballs de pintura a tot el centre i la substitució dels sostres. Durant aquest any 2021 també està previst la remodelació del punt d’admissions per millorar l’accessibilitat i el confort dels usuaris.

La inversió total realitzada al CAP Bonavista durant l’any 2020 i 2021 ha estat d’uns 300.000 €.