L’Hospital Joan XXIII posa en marxa la Unitat de Proves Funcionals Digestives

Amb aquesta nova unitat, el Servei d’Aparell Digestiu de l’Hospital consolida el seu paper de referència de l’especialitat a la província de Tarragona.

El Servei d’Aparell Digestiu de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona ha posat en marxa una nova Unitat de Proves Funcionals Digestives. Aquest nou dispositiu està dedicat a l’estudi de les patologies funcionals del tracte digestiu. Es realitzen diferents exploracions, entre les quals destaquen les manometries esofàgiques, dirigides a l’estudi dels trastorns de la motilitat de l’esòfag, les manometries anorectals, que estudien els trastorns relacionats amb l’acte de la defecació, i les pHmetries de 24 hores, dedicades a l’estudi de la malaltia per reflux gastroesofàgic. Per realitzar aquestes tècniques la Unitat compta amb un nou equipament d’alta resolució i un equip de professionals altament qualificat.

És l’única unitat d’aquestes característiques existent en el sistema sanitari públic a la província de Tarragona, que evitarà que un nombre molt considerable de ciutadans de la província hagin de desplaçar-se a diferents hospitals de l’àrea metropolitana de Barcelona quan necessitin alguna d’aquestes exploracions. Amb aquest nou dispositiu, el Servei d’Aparell Digestiu de l’Hospital Joan XXIII referma el seu paper de referent de l’especialitat per a tota la província de Tarragona.

Aquest Servei aglutina la realització de la majoria d’exploracions digestives d’alta complexitat (ultrasonografia endoscòpica, CPRE, càpsula endoscòpica, col·locació de pròtesis del tracte digestiu, ecografia intestinal, elastografia hepàtica, etc.), donant resposta a les necessitats de la resta d’hospitals del territori. A més, compta amb un equip de professionals consolidat i d’àmplia experiència, que actua i col·labora en diverses unitats multidisciplinàries medicoquirúrgiques específiques (càncer de còlon, patologia hepatobiliopancreàtica, malaltia inflamatòria intestinal, etc.). També actua en diversos protocols multidisciplinaris compartits amb la Unitat de Radiologia Intervencionista, única a tot el territori, dedicats al tractament no quirúrgic dels tumors hepàtics primaris malignes (radiofreqüència, quimioembolització) i a l’estudi i tractament dels pacients amb cirrosi hepàtica que presenten complicacions hemorràgiques relacionades amb la hipertensió portal (estudis hemodinámics hepàtics, derivacions portosistèmiques intrahepàtiques). El Servei de Digestiu del Joan XXIII és l’únic de tota la província acreditat per a la formació de residents (MIR) de l’especialitat, i també col·labora en la docència universitària dels estudiants de Medicina (URV).

La Unitat de Proves Funcionals Digestives també permetrà, a curt termini, realitzar diferents tests de l’alè, dirigits a estudiar la malabsorció i intolerància de diferents hidrats de carboni. Aquest últim tipus d’exploracions encara no s’han iniciat a causa de la situació de pandèmia per Covid-19, donat l’elevat risc de transmissió que suposa la seva realització, que ha obligat a paralitzar temporalment la seva pràctica en la majoria d’unitats de proves funcionals de país.