L’ICS Camp de Tarragona celebra el Dia Mundial de la Seguretat dels Pacients amb el lema ‘Atenció materna i neonatal segura’

La jornada és una bona oportunitat per mostrar a la ciutadania els projectes implementats els darrers anys a l’àrea de Ginecologia i Obstetrícia, i a la de Pediatria del nostre territori.

Els darrers anys l’àrea Ginecològica i Obstètrica del nostre territori ha fet un canvi organitzatiu per tal d’implementar un model centrat en les persones usuàries, que millora la qualitat  assistencial i la seguretat. L’organització actual està sota el paraigües de la Direcció Clínica, que engloba l’Atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR) de Tarragona i l’Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII, que treballen conjuntament amb l’ASSIR de Reus i Valls).

L’objectiu estratègic d’aquest model organitzatiu és incrementar l’eficiència i la qualitat de les prestacions sanitàries dispensades a les àrees d’atenció dels diferents nivells assistencials, per tal que la implantació de noves formes de treball i la gestió de processos, en la seva totalitat, giri entorn de la persona que rep l’assistència.

Pel que fa a les noves estratègies de millora de la seguretat mare-nadó durant l’embaràs, destaquem: els qüestionaris de salut mental i detecció de violència masclista, la determinació d’Rh fetal durant l’embaràs per a la detecció precoç de la malaltia hemolítica maternofetal i l’administració de gammaglobulina en Rh negatiu, la realització de l’ADN fetal per al cribratge d’anomalies cromosòmiques, el cribratge de preeclàmpsia precoç, i els nous models de cribratge en el primer trimestre de diabetis gestacional, en lloc del test d’O Sullivan.

Durant la pandèmia s’ha mantingut l’atenció als grups d’educació sanitària, adaptant les mesures de seguretat necessàries a tots els espais dels centres per garantir la seguretat de la mare i del nadó durant les visites físiques de control de gestació, puerperi i atenció al part. També s’han dut a terme les primeres visites d’embaràs mitjançant la videoconsulta i s’ha creat un entorn digital per a les activitats grupals d’educació sanitària.

Destaquem, en l’àmbit del nounat, l’acreditació IHAN del programa Humanització de l’assistència al naixement i la lactància, de l’OMS, que té com a objectiu protegir, promoure i donar suport a l’alletament matern exclusiu des del naixement. L’Hospital Universitari Joan XXIII té aquest guardó des de l’any 1997, i ara està treballant per reacreditar-lo.

Dins les noves estratègies de millora de la seguretat del nadó es consolida el sistema d’identificació inequívoca del nadó a través de la combinació entre codificadors neonatals i materns (braçalet identificatiu del nadó i de la mare amb tancament inviolable) i pinça del cordó umbilical amb el mateix número, color i icona.

Cal fer una especial menció del reconegut Mètode cangur, atès que l’evidència científica acumulada durant anys demostra que la presència continuada de la família (tant a la Maternitat com a la Unitat Neonatal) millora el neurodesenvolupament del nadó i també permet l’observació i el control del procés assistencial, cosa que augmenta la seguretat en l’assistència sanitària.

Durant la pandèmia, s’han mantingut els nadons acompanyats durant tot el procés d’ingrés, seguint totes les normes de seguretat necessàries segons el moment epidemiològic.

L’Hospital Universitari Joan XXIII ha estat un dels centres pioners a Catalunya a implementar el Protocol d’alta precoç, adaptat a les dones i els seus fills, que permet donar-les d’alta de manera precoç amb assistència domiciliària de la llevadora, per a la mare i el nadó. Un cop feta l’alta hospitalària, s’ha establert el circuit perquè els nadons siguin atesos, com més aviat millor, per l’equip d’atenció primària que en fa el seu seguiment.

Volem destacar la coordinació entre l’Hospital, l’ASSIR i el Servei de Pediatria, que ha permès el desenvolupament de l’alta precoç, independentment del lloc del part.

Aquesta excel·lent relació entre els diferents àmbits assistencials del territori, vinculats a l’atenció a la mare i al nadó, permet la implementació de les noves estratègies de l’àrea Ginecològica i Obstètrica en pro d’una millor i més segura atenció materna i neonatal.