Setmana de l’alletament: beneficis i evolució de la llet materna

Evolució de la llet materna tant en nadons a terme com en prematurs.

La llet materna és un producte viu amb una gran complexitat biològica i una activitat  protectora i immunomoduladora que estimula el desenvolupament adequat del lactant.

Un dels beneficis de la lactància materna radica en la seva composició i capacitat d’adaptació, és a dir, s’adapta a les necessitats del lactant i varia al llarg de la lactància, al llarg del dia i al llarg de cada presa.

La llet materna té diferents etapes i noms: calostre, llet de transició i llet madura.

  • Calostre: es produeix durant l’embaràs, es manté de dos a quatre dies després del naixement i és ric en proteïnes, vitamines solubles, minerals i immunoglobuline
  • Llet de transició: es produeix després de calostre i té una durada d aproximadament dues setmanes. El contingut de la llet de transició inclou alts nivells de greix, lactosa i vitamines solubles en aigua.
  • Llet madura: és la que esdevé després de la llet de transició i es manté fins al final de la lactància. La composició d’aquesta varia al llarg de la presa, essent rica en aigua i sucre al principi i acabant amb una major quantitat de lípids al final.

A l’inici de la presa, el nadó rep una llet amb una gran quantitat de compostos hidrosolubles,  que van essent substituïts progressivament per components liposolubles. És a dir, a l’ inici de la pressa la llet conté gran quantitat d’aigua i sucre però al final de la presa la llet canvia i conté més quantitat de lípids

Alimentació de la mare durant la lactància materna.

  • S’aconsella una dieta variada i equilibrada com faria una mare que no alleta.
  • Evitar el consum de begudes amb cafeïna, alcohol i tabac.
  • Realitzar una dieta que mínim aporti 1.800 calories al dia. No cal menjar més del que una necessita per sentir-se saciada.
  • Evitar productes d’herbolari, plantes medicinals o suplements nutricionals no farmacològics ja que es desconeix la seva composició exacte.
  • Es recomanen suplements de vitamina B12 i àcid fòlic a totes les mares vegetarianes
  • A Espanya, s’aconsella que les mares lactants rebin un suplement diari de 200μg de iode en forma de iodur potàssic durant tota la lactància.

No s’ha demostrat que algun aliment ajudi a produir més llet. El millor estímul per a tenir una producció adequada de llet és que el nadó pugui mamar a demanda sense restriccions horàries.

Interaccions de medicaments amb LM (E.lactancia.org)

Els professionals sanitaris tenim l’obligació de vetllar i protegir a les mares i les seves lactàncies. És important oferir un rigor científic quant a la compatibilitat dels fàrmacs i la lactància materna. El lloc web e-lactancia.org va sorgir el 2002 a partir de la col·laboració del Dr. Paricio i la resta d’equip del Hospital Marina Alta (Alicant) i que actualment és manté gràcies a l’Associació APLIAM.

És una base de dades on consultar la compatibilitat de 31.178 termes. (fàrmacs, fitoteràpia, homeopatia, altres productes alternatius, procediments mèdics i cosmètics, contaminants…) Quan es cerca un producte o fàrmac s’indica el risc de transmissió a la llet materna (molt baix, baix, alt i molt alt), la bibliografia que recolza les indicacions i alternatives al fàrmac en cas d’incompatibilitat.

La immensa majoria dels fàrmacs d’ús habitual són compatibles amb l’alletament matern. Si algun, no ho és sempre es pot buscar l’alternativa compatible.