La pandèmia ha augmentat els riscos de patir trastorns mentals per sobre d’altres factors històrics com l’edat o una separació

El metge de família i investigador, Enric Aragonés, participa en l’estudi MINDCOVID que avalua l’impacte de la COVID-19 en la salut mental de la població de l’Estat espanyol.

Aquest diumenge, 10 d’octubre, és el Dia Mundial de la Salut Mental. El metge de família de l’Equip d’Atenció Primària de Constantí Enric Aragonés, especialista en salut mental a l’atenció primària, és un dels investigadors de l’estudi Mental Health Impact and Needs Associated with COVID-19 (MINDCOVID). Aquest estudi centra la seva investigació a proporcionar una avaluació integral de l’impacte de la pandèmia de la COVID-19 en la salut mental de la població de l’Estat espanyol, tant en pacients que han patit la COVID-19 com en professionals sanitaris i en població general.

L’estudi MINDCOVID mostra la prevalença de trastorns mentals durant la primera onada i com els professionals sanitaris n’han estat especialment afectats, més que la població general:

Prevalença de trastorns mentals – 1a onada

També s’hi analitzen els factors de risc que afavoreixen l’aparició de trastorns mentals i crida l’atenció com la pandèmia ha augmentat molt els riscos, per sobre d’altres factors històricament molt influents com ara l’edat, la separació d’una parella o altres.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enric Aragonés explica algunes de les conclusions de l’estudi MINDCOVID com, per exemple, “l’augment substancial de la salut mental adversa a l’Estat espanyol enfront del període prepandèmic, especialment en els treballadors sanitaris”.

Altres factors de risc dels treballadors sanitaris són: ser auxiliar d’infermeria, ser jove,   haver estat hospitalitzat per COVID-19, la falta de preparació o la inseguretat laboral i financera. Quant als factors generals de risc de la població, destaquen les afeccions mentals preexistents, els esdeveniments adversos i l’estrès interpersonal.

L’estudi conclou, afirma Aragonés, que hi ha “la necessitat urgent d’augmentar l’accés a una atenció de salut mental adequada, fins i tot en moments de sobrecàrrega del sistema sanitari, sent conscients, però, que la resposta a aquesta epidèmia de malestar emocional no pot venir solament del sistema sanitari, ja que els condicionants en gran part són socials i econòmics”.

Aragonés farà una ponència titulada “Impacte psicològic de la pandèmia des de la perspectiva d’un metge de família” el pròxim dijous 14 d’octubre, a l’Antiga Audiència de Tarragona, durant la I Jornada de Reflexió sobre Salut Mental que organitza l’Ajuntament de Tarragona.