Curs sobre noves tècniques al laboratori d’Anatomia Patològica

El Servei d’Anatomia Patològica de l’Hospital Joan XXIII, en col·laboració amb l’empresa IFAPES, organitza un curs mixt (presencial i virtual) dirigit a Tècnics d’Anatomia Patològica per als dies 4 i 5 de novembre de 2021, a l’aula A de l’edifici B de l’Hospital. El curs “TSAPyC como Canalizador de la Innovación en el Laboratorio de Anatomía Patológica”, obert a inscripcions externes, a nivell nacional, pretén fer formació sobre tècniques per poder efectuar tractaments personalitzats de major eficàcia en pacients amb patologia tumoral, autoimmune o inflamatòria. Aquestes tècniques són molt sensibles i costoses, per tant, el personal que realitza ha d’estar altament preparat.

Els objectius del curs són:

  • Comprendre en què es basen les tècniques especials que es realitzen al laboratori.
  • Aprendre noves tècniques de processament.
  • La patologia digital.
  • Conèixer els marcadors tumorals més emprats en l’anàlisi de la patologia tumoral.
  • Conèixer les tècniques més importants realitzades en neuropatologia.
  • Camps d’aplicació de la patologia molecular.
  • Conèixer les tècniques d’autòpsia metge forense.

Adjuntem l’enllaç a la pàgina on poder fer la inscripció.