L’Equip de Salut Comunitària de Bonavista i La Canonja assisteix persones grans al centre social Cuidant de Tu, del barri de Bonavista

L’acció, s’emmarca en el Pla d’enfortiment i transformació de l’atenció primària, amb la incorporació de nous rols als equips com psicòlegs i nutricionistes.

L’espai Cuidant de Tu, amb la col·laboració de la Diputació i l’Ajuntament de Tarragona, proporciona a les persones grans que habitualment estan soles un espai on estar acompanyades, poder conversar, menjar i dutxar-se.

L’Equip d’Atenció Primària Bonavista ha engegat el Programa de benestar emocional i salut comunitària al barri de Bonavista i La Canonja, alineat amb el Pla d’enfortiment i transformació de l’atenció primària. Amb aquest pla, l’ICS va iniciar la incorporació dels nous rols professionals de psicòlegs i nutricionistes, especialment als equips d’atenció comunitària. Una activitat inclosa en aquest programa a Bonavista es realitza els dijous, cada quinze dies, amb el treball del Grup de Salut Comunitària format per la infermera referent en salut comunitària Ana Reyes, la psicòloga Eva Belles, les treballadores socials Patrícia Muñoz i Alba Caro, i la nutricionista Benilde Domingo.

Aquest Equip de Salut Comunitària s’apropa al centre social Cuidem de Tu per acompanyar i conversar amb persones grans que acostumen a estar soles. La psicòloga de l’EAP Bonavista, Eva Belles, explica que “l’objectiu és que aquestes persones millorin el seu benestar emocional amb l’acompanyament, amb persones que les escoltin i que es posi en valor la seva experiència de vida (que puguin explicar la seva vida), que se sentin integrades en un espai i un grup, en una comunitat”.

Els usuaris d’aquest espai expliquen les seves vides i es mostren molt agraïts per poder compartir aquestes estones. L’espai Cuidem de tu, coordinat per les germanes, Raquel i Encarna Quílez, és un espai creat amb la col·laboració de la Diputació i l’Ajuntament de Tarragona, on les persones grans que no tenen suport familiar estan acompanyades, on poden conversar, realitzar activitats, menjar o, fins i tot, dutxar-se.

Més accions del Programa de benestar emocional

El Programa de benestar emocional i salut comunitària consisteix a identificar els indicadors de risc psicosocial de la comunitat per dissenyar intervencions grupals per a l’abordatge i la prevenció del malestar emocional. Cada referent de benestar emocional dels equips d’atenció primària (EAP), en funció de les necessitats que detecta en la seva àrea bàsica de salut, dissenya i implementa programes grupals enfocats a la prevenció i la promoció del benestar emocional en la població diana.

En aquest sentit, l’EAP Bonavista-La Canonja també ha dissenyat altres programes dirigits a tota la comunitat del barri:

  • Grup Psicoeducatiu de Prevenció de la Solitud No Volguda  i Promoció  d’Hàbits  Saludables.
  • Grup Psicoeducatiu per a la Promoció del Benestar Emocional en Cuidadors Primaris.
  • Espai per a la promoció del benestar emocional dels professionals sanitaris.
  • Programa per a la promoció de l’ús racional de les  tecnologies de la informació i la comunicació.
  • Tallers i xerrades al Centre Social de Bonavista, a l’espai Cuidem de Tu, coordinat per Raquel i Encarna Quílez, encarregades també del menjador social del barri.
  • Programa psicoeducatiu per promocionar el benestar emocional en adolescents.
  • Taller de Comunicació Assertiva.
  • Grup de Criança i Parentalitat en positiu.

Els principals objectius del Programa de benestar emocional i salut comunitària de l’Institut Català de la Salut són augmentar i millorar la prevenció i la promoció del benestar emocional en la comunitat i l’atenció a les persones amb factors de risc psicosocial, per minimitzar l’aparició de problemes de salut mental o d’addiccions. També es pretén millorar la detecció precoç dels factors de risc psicosocials, vetllar per la desmedicalització de temes relacionats amb el malestar emocional i promoure l’empoderament de la població per fer front als esdeveniments vitals estressants.