El Servei de Neurologia i Neurofisiologia clínica del Joan XXIII compta amb professionals especialitzats per tractar els pacients amb Esclerosi Múltiple

La prevalença actual de l’Esclerosi Múltiple a Catalunya és de 120 pacients per cada 100.000 habitants.

Avui dilluns 30 de maig es celebra el Dia Mundial de l’Esclerosi Múltiple (EM). El Servei de Neurologia de l’Hospital Joan XXIII va participar per commemorar aquesta data, els passats dies 23 i 27 de maig, en dues jornades de divulgació. Una organitzada per la Fundació Esclerosi Múltiple Mas Sabater, i l’altra a l’Hospital Universitari de Bellvitge, amb conferències dirigides a professionals i pacients.

L’Hospital Joan XXIII compta amb professionals especialitzades i vinculades a l’atenció als pacients amb malalties desmielinitzants: Paula Rodríguez i M. Alba Mañé, especialistes en Neurologia; Laia Queralt, infermera clínica en Neurociències; M. Carmen Fernández, auxiliar de la consulta de Neurologia. Actualment, l’equip de professionals de l’Hospital Joan XXIII porta més de 100 tractaments MHDA per Esclerosi Múltiple, en coordinació amb el Servei de Farmàcia i l’Hospital de Dia. El treball multidisciplinari ofert pels serveis de Rehabilitació, Urologia i Oftalmologia del Joan XXIII i l’Institut de Diagnòstic per la Imatge, permet l’atenció integral del pacients amb Esclerosi Múltiple.

L’Hospital Joan XXIII forma part de la EMxarxa des de 2012. Tenint com a Centre de Referència d’Alta Especialitat a la Unitat d’Esclerosi Múltiple del Hospital de Bellvitge, els professionals vinculats a la EMxarxa fa anys que treballen de forma conjunta i coordinada, per assegurar una atenció integral, equitativa i de proximitat als pacient amb Esclerosi Múltiple, amb independència de la seva àrea de residència. L’objectiu és descentralitzar l’atenció al pacient, assegurant la qualitat assistencial i l’optimització de recursos; mantenint centralitzada la informació i el coneixement, assegurant la formació continuada dels professionals. Actualment formen part de la EMxarxa: L’Hospital Universitari de Bellvitge, Hospital de Viladecans, Consorci Sanitari: Alt Penedès – Garraf,  l’Hospital del Vendrell de la Xarxa Sanitària Santa Tecla i l’Hospital Joan XXIII.

Els neuròlegs de l’EMxarxa i la infermera gestora de casos, es reuneixen cada dijous de forma telemàtica, per descriure els pacients d’alta complexitat i consensuar les decisions terapèutiques. Així mateix, es disposa d’un calendari de sessions de formació específica per a facultatius especialistes i per al personal d’infermeria, i estades formatives presencials per a tot el personal sanitari.

Actualment hi ha aproximadament 9.000 pacients diagnosticats d’Esclerosi Múltiple a Catalunya. Hi ha pacients que es troben estables sense tractament, però per aquells pacients amb malaltia activa ó greu d’evolució ràpida, avui en dia es disposa d’un ampli ventall  de  fàrmacs de primera línia (interferons, acetat glatiramer, dimetilfumarat, teriflunomida) i segona línia (natalizumab, fingolimod, ocrelizumab, cladribina), respectivament. Així mateix, més recentment es disposa de fàrmacs per a formes progressives (ocrelizumab, siponimod). S’espera la propera aprovació de nous fàrmacs, i n’hi ha d’altres en desenvolupament.

La prescripció d’aquests fàrmacs es realitzada per neuròlegs especialistes en neuroimmunologia i estan regulats per les comissions de farmàcia de cada hospital, seguint la normativa del CatSalut. Els fàrmacs són de dispensació hospitalària, i per a la seva correcta administració i adherència, es realitzen visites d’educació sanitària al pacient. Aquests fàrmacs immunosupressors, precisen un seguiment clínic, analític i de neuroimatge per garantir termes de seguretat i eficàcia.