La Unitat de Simulació Clínica de la Fundació Hospital Joan XXIII ha format 378 professionals sanitaris en el primer any de funcionament

“La simulació clínica és una important eina d’aprenentatge i la seva eficàcia en la formació de personal sanitari està demostrada i avalada per nombrosos treballs publicats a revistes especialitzades.”

Amb la simulació es pot entrenar el maneig de situacions crítiques poc freqüents i la pràctica de tècniques cruentes amb seguretat per al pacient i per al sanitari.

L’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona celebra el primer aniversari de la Unitat de Simulació Clínica de la Fundació Hospital Joan XXIII. La Unitat té com a objectiu la formació de personal sanitari i no sanitari en el maneig de situacions clíniques de diferent complexitat. La creació de la Unitat s’emmarcà en el projecte impulsat l’any 2019 per l’ICS Camp de Tarragona, amb la Fundació Hospital Joan XXIII. Actualment, disposa d’un simulador d’alta fidelitat del pacient adult (CAE-Ares) que permet la creació de situacions clíniques variades de diverses complexitats per a l’entrenament del personal sanitari i no sanitari.

Durant l’any (juny 2021-juny 2022), s’han format 378 alumnes a la Unitat de Simulació. S’han realitzat cursos de suport vital bàsic, de suport vital avançat per a adults, tallers d’habilitats tècniques (sutures, via aèria i canalització venosa), tallers d’habilitats no tècniques, cursos de maneig de crisis a Urgències per a CUAP, cursos de maneig de crisis en anestesiologia, cursos de maneig del pacient amb politraumatisme, cursos de suport vital neonatal, tallers de reparació perineal i tallers de microcirurgia.

El director de la Unitat de Simulació Clínica i cap d’estudis de l’Hospital Universitari Joan XXIII, Cristóbal Añez, explica que “la simulació clínica és una important eina d’aprenentatge i la seva eficàcia en la formació de personal sanitari està demostrada i avalada per nombrosos treballs publicats a revistes especialitzades”. Amb la simulació es poden entrenar tècniques cruentes i poc freqüents sense cap risc per als pacients i els alumnes. Permet entrenar el maneig de situacions freqüents i de situacions poc freqüents crítiques que requereixen una intervenció complexa. Mitjançant la simulació clínica es poden escurçar les corbes  d’aprenentatge de diverses tècniques. Cristóbal Añez afegeix que “també permet treballar les competències anomenades no tècniques com són el lideratge, el treball en equip i la comunicació entre membres d’un equip multidisciplinari, per generar equips d’alt rendiment”.

En l’actualitat s’està treballant per incorporar un simulador pediàtric d’alta fidelitat per treballar diferents aspectes del maneig dels pacients de pediatria.