Els referents de benestar emocional comunitari es consoliden a l’Atenció Primària de l’ICS Camp de Tarragona

Més d’un centenar d’usuaris han participat en els diferents grups de treball des que l’octubre passat es va crear aquesta figura als CAP de la zona.

El Departament de Salut ha introduït, des de l’octubre de 2021, una eina que situa i enllaça totes les actuacions de promoció del benestar emocional en l’àmbit de l’atenció primària: el Programa de benestar emocional i salut comunitària a l’atenció primària. Sota el guiatge i la gestió dels referents en benestar emocional i comunitari (RBEC), el projecte proposa d’intensificar i de millorar l’atenció a persones amb malestar emocional i amb factors de risc psicosocials per evitar o minimitzar problemes de salut mental i addiccions i, alhora, de treballar per la no medicació quan es pateix malestar emocional. Els RBEC han actuat, des de l’octubre, amb usuaris de totes les edats i condicions socials, en grups d’acompanyament pel dol, de memòria i companyia, de gestió de l’estrès, de comunicació assertiva i de gestió emocional amb alumnes d’ESO. Les sessions es desenvolupen als CAP, als centres cívics, als instituts i en altres espais dels diferents municipis.

Un cop culminada la tercera i última fase de desplegament del programa, tots els equips d’atenció primària (EAP) de l’ICS Camp de Tarragona compten amb un referent en benestar emocional comunitari, que completa un equip de disset professionals arreu de la demarcació. Aquesta presència en tots els EAP de la gerència territorial potencia el model d’atenció en salut comunitària de l’Atenció Primària i ajuda els professionals de l’EAP a formar-se en tècniques de gestió emocional.

La referent dels RBEC del Camp de Tarragona, Leonor Sánchez, assegura que “els resultats generals mostren un increment del benestar emocional en tots els grups analitzats, de qualsevol especialitat, tant entre els adults com en la gent gran i els adolescents”. Segons explica la referent, en els grups de gestió de l’estrès i d’acompanyament del dol, s’ha observat una remissió de la simptomatologia ansiosa depressiva, que ha passat de ser lleu a desaparèixer del tot en acabar el treball de grup. En la mateixa línia, les persones que integren el grup de memòria han rebut més suport social.

Els RBEC valoren positivament que ara els participants considerin que tenen més estratègies per autogestionar el malestar que els havia portat a formar part del grup, i celebren la bona acollida que ha tingut la seva figura a les diferents àrees bàsiques de salut, perquè així es reforça el treball interdisciplinari amb l’objectiu comú de millorar la salut de la població.

L’atenció primària i comunitària (APiC) és el servei de salut més a l’abast de la comunitat. S’hi ha observat una demanda alta relacionada amb problemes de malestar emocional, reaccions adaptatives i trastorns mentals, i un consum creixent de fàrmacs psicòtrops, sovint com a tractament de símptomes de malestar emocional. Amb aquest escenari, accentuat els darrers mesos per la COVID-19, el Programa de benestar emocional i salut comunitària a l’Atenció Primària esdevé una eina clau per tenir una cura més eficient de la salut mental de la comunitat.