17 de setembre. Dia Mundial de la Seguretat dels Pacients

El proper dia 17 de setembre és el Dia Mundial de la Seguretat dels Pacients.

El Dia Mundial de la Seguretat dels Pacients és un dels dies mundials de la salut pública que organitza l’OMS. Es va establir el 2019 per la 72 Assemblea Mundial de la Salut mitjançant l’adopció de la resolució WHA72.6, titulada «Acció mundial en pro de la seguretat dels pacients».

Aquest any el lema és “Medicació sense danys” https://www.who.int/es/news-roo/events/detail/2022/09/17/default-calendar/world-patient-safety-day-2022 .

Els objectius del Dia Mundial de la Seguretat dels Pacients de 2022 son:

1. AUGMENTAR la conscienciació mundial sobre l’elevada càrrega de danys deguts a errors de medicació i pràctiques de medicació poc segures, i APOSTAR per una acció urgent per millorar la seguretat de la medicació.

2. IMPLICAR les principals parts interessades i les persones associades en els esforços per prevenir els errors de medicació i reduir els danys relacionats amb la medicació.

3. EMPODERAR els pacients i les famílies perquè s’impliquin activament en l’ús segur dels medicaments.

4. AMPLIAR l’aplicació del repte mundial de l’OMS per la seguretat del pacient: medicació sense dany.

Aquest any la Gerència Territorial del Camp de Tarragona dedicarà un mes a la seguretat dels pacients (del 16 setembre al 16 d’octubre).

Durant aquest mes, les tres línies assistencials duran a terme diferents activitats relacionades amb la promoció de la cultura en seguretat dels pacients dirigides a la ciutadania i als professionals.

El Departament de Salut té disponible, a la seva pàgina web, informació relacionada amb la seguretat dels pacients, orientada a la ciutadania i als professionals. En els enllaços següents podeu trobar tota la informació.

Ciutadania: http://seguretatdelspacients.gencat.cat/ca/ciutadania/que_heu_de_vigilar/

Professionals: https://seguretatdelspacients.gencat.cat/ca/inici

fons_sept_ics