L’estudi ESPITAP rep un Premi Battestini de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Tarragona

L’estudi aborda un programa d’abandonament del tabaquisme en fumadors actius d’entre 35 i 70 anys del Camp de Tarragona.

Ahir, dijous 6 d’octubre, en un acte celebrat al Col·legi Oficial de Metges de Tarragona, l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Tarragona va entregar els Premis Battestini. Un d’ells va ser per al treball “Effectiveness of a motivational intervention based on spirometry results to achieve smoking cessation in primary healthcare patients: randomised, parallel, controlled multicentre study”, publicat el 21 d’abril de 2021 a la revista Journal of Epidemiology & Community Health del grup BMJ.

El jurat va entregar el premi al millor article publicat sobre millora en la prestació́ de serveis sanitaris en l’àmbit de l’atenció primària. L’investigador principal i coordinador de Formació i Recerca de l’ICS al Camp de Tarragona, Dr. Francisco Martín, va recollir el premi en nom del grup d’investigació que lidera l’estudi ESPITAP.

El tabaquisme és un problema de salut pública de primer ordre a nivell mundial. El treball presentat descriu l’eficàcia d’una intervenció personalitzada per deixar de fumar basada en la informació personalitzada que es dona dels resultats d’una espirometria, afegida al consell sanitari habitual. Es tracta d’un assaig clínic aleatoritzat, paral·lel, controlat i multicèntric, on van participar 12 centres d’atenció primària de l’ICS al Camp de Tarragona.

Els participants eren fumadors actius, d’entre 35 i 70 anys, sense malaltia respiratòria coneguda. Tots van rebre consell per deixar de fumar i se’ls va avaluar la funció pulmonar mitjançant espirometria. Posteriorment, se’ls va incloure, aleatòriament, al grup intervenció (IG), en què van rebre informació detallada de l’espirometria, o al grup control (CG), on simplement se’ls va informar que els resultats estaven dins dels valors normals.

La variable principal d’estudi va ser l’abstinència prolongada (12 mesos) confirmada per cooximetria. Es van comparar 286 participants de l’IG amb 285 del CG, i no es van trobar diferències significatives entre grups. L’abstinència prolongada va ser superior al grup intervenció, en comparació al grup control (5,6 % vs. 2,1 %; p=0,03). L’abstinència acumulada es va associar de forma significativa a la intervenció (HR=1,98; IC95%=1,29-3,04).

En conclusió, la intervenció amb espirometria va millorar l’efectivitat del consell sanitari habitual per deixar de fumar, que va duplicar la probabilitat d’abstinència a llarg termini. Aquests resultats afegeixen evidències al coneixement científic actual sobre les intervencions contra el tabac i recolzen una estratègia senzilla per implementar com a activitat preventiva de salut pública a l’atenció primària.

L’equip investigador està format per Francisco Martín, Josep Basora, Felipe Villalobos, Nuria Martín, Estefanía Aparicio, Irene Pascual, Antoni Santigosa, Roxana Catalín, Cristina Rey i Rosa Solà.